Nyheter

EG-dom: Blockaden hindrade fri rörlighet

Fackliga stridsåtgärder ska prövas mot EG-rättens regler om fri rörlighet. Domen i Vaxholmskonflikten är därför ett bakslag för den svenska fackföreningsrörelsen.

EG-domstolens utslag i den uppmärksammade Vaxholmskonflikten kom under tisdagsförmiddagen. Domstolen slår fast att fackliga stridsåtgärder ska erkännas som en grundläggande rättighet. Men facket har hela tiden hävdat att stridsåtgärder är en nationell angelägenhet. Det tycker inte domstolen. EG-domstolen säger tvärtom att stridsåtgärder ska prövas mot EG-rätten.

Det lettiska byggbolaget Laval un Partneri byggde om Söderfjärdsskolan i Vaxholm. De ville inte skriva kollektivavtal med Byggnadsarbetareförbundet. Därför försattes bygget i blockad. Letternas svenska byggledningsbolag försattes i konkurs och bolaget lämnade bygget.

Företag som är etablerade i andra länder vet inte vilka minimilöner som gäller i Sverige. De måste förhandla om ett kollektivavtal som innehåller bestämmelser utöver miniminivå. Detta är att betrakta som en inskränkning i rätten att tillhandahålla tjänster, enligt domen.
Domstolen har tagit fasta på att utländska företag inte i förväg kan få veta vilka förhållanden, om exempelvis lön, som gäller i Sverige.

Det är också enligt EG-domstolen en diskriminering att behandla ett företag som har tecknat ett kollektivavtal i sitt hemland på samma sätt som svenska företag som helt saknar avtal.

Det är nu upp till Arbetsdomstolen att döma i det enskilda målet när det återupptas.