Nyheter

Ekonomisk smäll för Prime Living

Prime Living rapporterar om nedskrivningar, tekniska problem och uteblivna hyresintäkter. Foto: Samuel Karlsson
Bostadsutvecklaren Prime Living har beslutat om fastighetsnedskrivning motsvarande 254 miljoner kronor. Bolaget uppger att en rad tekniska problem kommer att medföra kostnader om 60 miljoner kronor och skapar osäkerhet kring den ekonomiska livslängden på byggnaderna. Prime Living har även noterat problem med uteblivna hyresbetalningar till följd av coronapandemin.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Sammantaget bedömer styrelsen att Oxie-fastigheterna har ett marknadsvärde om 259 miljoner kronor, jämfört med det bokförda värdet på 513 miljoner kronor. Nedskrivningen är inte kasseflödespåverkande men belastar resultatet i det fjärde kvartalet 2019.

Mot bakgrund av klagomål från hyresgäster och indikationer på operationella problem relaterade till fastigheterna hade styrelsen beställt en besiktningsgenomgång. Rapporten visade på ett antal allvarliga och systematiska tekniska brister. Kostnaden för att åtgärda problemen uppskattas till 60 miljoner kronor.

Vidare skriver bolaget att ett ökande problem med uteblivna hyresbetalningar noterats, vilka bedöms vara kopplade till den pågående corona-pandemin.

”De uteblivna hyresbetalningarna påverkar bolagets kassaflöde från Oxie-fastigheterna negativt och styrelsen bedömer att nettointäkterna från Oxie-fastigheterna inte kommer att uppgå till budgeterade belopp”, skriver bolaget.

Nyhetsbyrån Direkt