Nyheter

Elfack mötesplats för el- och energibranschen

Bild från Elfack 2015 på Svenska Mässan i Göteborg. Foto: Niklas Maupoix

Elfack, som äger rum på Svenska Mässan i Göteborg 9-12 maj, är Nordens största mötesplats för elbranschen. 


420 utställare visar de senaste produkterna och lösningarna. Samtidigt arrangeras seminarier och case av nyckelpersoner i branschen.

Elfack är Nordens största fackmässa för elbranschen. Mässan är helt fullbokad. Av de cirka 420 utställarna är 100 företag nya på mässan. De visar de senaste produkterna och lösningarna. 

På plats finns kraftbolag, beslutsfattare, politiker, installatörer, eldistributörer, arkitekter och ljusdesigners för att forma idéer och innovativa lösningar för framtidens el- och energisektor.
Mässan har tre olika spår; Forum för el, som visar ny teknik och spännande case, Forum för ljus med de senaste trenderna och den senaste tekniken inom belysning, samt Forum för kraft med allt från smarta elnät till framtidens infrastruktur och alternativa energikällor.
Dessutom arrangeras PC Summit (Power Circle Summit) parallellt med Elfack den 9 maj. Temat är “Hållbara lösningar för framtidens energianvändare – är teknik och opinion redo?”, och här finns talare från näringslivet, bland annat från EON, ABB, Vattenfall och Volkswagen.
− Vi gör ett försök att bredda energifrågan och vänder oss inte bara till kraftbolagen utan till användarsidan, till fastighetsägare och näringslivet i stort, säger Karin Bodén som leder diskussionerna vid mötet.
Forum för Ljus presenterar föreläsaren Janet Lennox Moyer, världens sannolikt mest berömda ljusdesigner. Hennes bok, ”Landscape Lighting Book”, är något av en bibel vid utbildning i ljusdesign världen över. 
Janet Lennox kommer att dela med sig av hur LED-tekniken radikalt har förändrat landskapsljus och hur LED-belysning har drivit landskapsbelysning framåt.  Hon kommer också att diskutera komplikationer som LED introducerar jämfört med traditionell teknik.
Under Forum för el belyses bland annat den nya Elsäkerhetslagen. De nya Elinstallationsreglerna är också viktiga för mässbesökarna att sätta sig in i. Den nya lagen gör det enklare för konsumenten att ställa krav på branschen och att välja seriösa företag som åtagit sig att följa de nya reglerna. 
Installatörsföretagen kommer att informera om nya lagar och regler som träder i kraft den 1 juli 2017.
Elisabet Falemo, generaldirektör för Elsäkerhetsverket, som kommer att prata om en energibransch i förändring och om hur vi förändrat vår energianvändning från fossil och farlig till förnybar och smart.
Elfack har också skapat det nya fokusområdet eSmart. På den nya marknaden har fastighetsbolag, transportaktörer, industrin och IT-företag blivit mer än el- och energianvändare – de är nu även producenter och lösningsleverantörer. Detta skapar ett behov av att mötas över branscherna.
− Här ska olika branscher kunna träffas och diskutera nyckelfrågan: hur hittar vi nya affärer, säger Ola Lundqvist, affärsansvarig för Elfack.
Esmart-programmet bjuder på seminarier om allt från elbilar, solceller och smarta hem till digitalisering och Internet of Things.En annan nykomling på Elfack är den nybildade organisationen Gröna Städer. 
Svenska Mässan är en av Gröna Städers partners.