Nyheter

Elmia efterlyser landets bästa park

I samband med mässan Elmia Park 24 – 26 september, lanserar Elmia tävlingen Park Inspira. Syftet med tävlingen är att lyfta fram svenska parker för en bredare publik och därigenom öka antalet besökare, både från Sverige och från andra länder.

Gröna områden täcker upp till sjuttio procent av alla öppna ytor i svenska tätorter. De är viktiga andningshål och rekreationsplatser för boende i parkernas närhet men är också betydelsefulla för turistnäringen.

Elmia Park, Sveriges största branschmässa för utomhusmiljöer, tar nu initiativet till en tävling som vänder sig till alla som arbetar med offentliga parker runt om i Sverige. Årets upplaga vänder sig till kategorierna Kyrkogård och Offentlig Park och parkerna kommer att bedömas efter helhetsintryck med utgångspunkt i skötsel och underhåll, design och arkitektur. Egenskaper och insatser som gör parken attraktiv för allmänheten såsom engagemang och attraktioner, utrymme för picknick eller café/restaurangbesök finns också med som bedömningskriterier.

– Det är många delar som bidrar till att göra en park inspirerande och lockande, säger Maria Lindsäth, på Elmia. Naturligtvis är läget och den omgivande miljön viktigt för upplevelsen. Men planeringen av parken, tillgängligheten, samspelet mellan dess olika delar och inte minst skötseln av parken har också stor betydelse. Vi vill uppmärksamma det unika, det som gör att man vill dröja sig kvar lite extra.

Tävlingen, som är tänkt att bli ett årligt återkommande evenemang, är öppen för alla som arbetar med offentliga parker. Efter att juryn nominerat max sex bidrag ur det inskickade materialet kommer en professionell fotograf att föreviga parkerna och bildmaterialet kommer sedan att presenteras i form av en bildutställning på Elmia Park den 24-26 september. Det är mässans besökare som röstar fram de slutliga vinnarna av Park Inspira 2013. Vinnarna offentliggörs den 26 september.

– Vi ser fram emot att få ta del av många inspirerande parkmiljöer och att kunna sätta ljuset på en viktig del i vårt utbud av svenska turistattraktioner. Att delta i tävlingen innebär en chans till fantastisk marknadsföring, avslutar Maria Lindsäth.

Park Inspira

Park Inspira är en ny utmärkelse med syfte att bevara och stärka intresset för våra svenska offentliga parker. Initiativtagare är Elmia Park, Sveriges största branschmässa för alla som anlägger, renoverar och vårdar grönt.

Tävlingen är öppen för alla som arbetar med offentliga parker i Sverige. 2013 års upplaga avser parkkategorierna Kyrkogård och Offentlig Park. Bidragen skall vara juryn tillhanda senast den 5 juli 2013. De nominerade bidragen fotograferas av en professionell fotograf under sommaren och presenteras sedan i en inspirerande bildutställning på Elmia Park den 24-26 september. Det är mässans besökare som röstar fram vinnarna av Park Inspira 2013. Vinnarna offentliggörs den 26 september.