Nyheter

Elnätet för svagt för utbyggnad av vindkraft

Regeringen har avsatt 30 miljoner kronor för planeringsinsatser för vindkraft. Men elnätet i Sverige klarar inte av en kraftig utbyggnad av vindkraften.

122 ansökningar om stöd har kommit in till Boverket för planering av vindkraftsatsningar. Men växer antalet vindsnurror i den takt regeringen och Energimyndigheten vill, finns risken att stamnätet av kraftledningar i Sverige inte räcker till.

— Att belasta det med en massa vindkraft finns det inte kapacitet för i dag, säger Mikael Odenberg, Svenska Kraftnäts generaldirektör till Göteborgs-Posten.

Elnätet i Sverige, som Svenska Kraftnät har i uppdrag att sköta, klarar enligt Odenberg en ökning av vindkraften med upp till 10 terawattimmar. Men sedan kan det bli problem, meddelar han i GP.

— I synnerhet om man bygger stora vindkraftparker i Norrland som ska förse södra Sverige med el. Då kommer inte överföringskapaciteten från norr till söder att räcka till, utan vi måste förstärka näten.

Energimyndighetens mål är att vindkraften ska ge 30 terawattimmar år 2020, vilket innebär omkring 5 000 nya vindkraftverk. I en utredning om tillståndsprocessen kring byggandet av vindkraftverk som miljödepartementet snart presenterar, finns inte problemet med stamnätet med, erfar GP.

— Vi har tittat på uppförandet av vindkraftsanläggningar och kan komma med ett förslag om samordning med ellagen, men har inte haft i uppdrag att titta på nätkapaciteten, säger Ulf Andersson, lagman och ordförande i utredningen, till Göteborgs-Posten.