Nyheter

Elva åtalade i ekobrottshärva

Elva personer står åtalade för omfattande ekonomisk brottslighet.
Enligt åtalet har personerna på olika sätt bedrivit verksamhet inom bygg- och flyttbranschen och de står åtalade för bland annat grova skattebrott, grova bokföringsbrott och grov penningtvätt.
Den kriminella verksamheten innefattar såväl svart arbetskraft, utnyttjade identiteter och pengar i madrassen.

Ekobrottsmyndigheten har åtalat elva personer, tio män och en kvinna, för omfattande ekonomisk brottslighet.
Enligt åtalet har de åtalade på olika sätt bedrivit verksamhet i flera bolag i bygg- och flyttbranschen.
Svart arbetskraft har stått för en mycket stor del av verksamheten.

Under den tid som omfattas av åtalet har sammanlagt 30 580 000 kronor betalats som svart ersättning till arbetstagare i respektive bolag. För att dölja att bolagen haft kostnader för svart arbetskraft har bolagens respektive företrädare låtit inta falska eller osanna fakturor i bolagens bokföring.
De falska eller osanna fakturorna har utfärdats av en entreprenadfirma och företrädaren för den firman pekas ut som en av huvudpersonerna i härvan.

Fakturorna har utformats för att se ut som riktiga fakturor från firman, avseende i första hand utförda byggnadsarbeten. Fakturorna har dock aldrig motsvarats av något utfört arbete. I många fall har de inblandade bolagen betalat fakturorna innan de faktiskt de utfärdats.
Enligt åtalet har företrädare för bolagen också på olika sätt talat om vad som ska stå på fakturorna.

Efter att företagen gjort inbetalningar på entreprenadfirmans två konton har pengarna omedelbart förts över till 100 konton tillhörande 22 privatpersoner som är medborgare i Lettland eller Polen, så kallade utnyttjade identiteter.
Överföringen har gjorts av huvudmannen eller någon annan person som varit inblandad i verksamheten och införstådd med sammanhanget.

De så kallade utnyttjade identiteterna är socialt marginaliserade individer som har förts till Sverige enbart för att öppna en stor mängd bankkonton och hämta ut bankkort, och sedan har personerna förts tillbaka till sina hemländer.
Från dessa konton har största delen av de pengar som betalats som svart ersättning tagits ut i bankomat av någon av de åtalade.
Pengarna har sedan förts tillbaka till kundbolagen för att användas för att betala svarta löner.

1 415 555 kronor har förts tillbaka direkt till företrädare för kundbolagen eller deras nära släktingar genom kontoöverföringar.
Utöver de 30 580 000 kronor som har betalats som svart ersättning till arbetstagare i kundbolagen har andra bolag betalat in ytterligare cirka 35 miljoner kronor på entreprenadfirmans bankkonton.

Totalt rör det sig om cirka 5 000 transaktioner.
Även dessa inbetalningar har omedelbart förts vidare till de 100 kontona tillhörande 22 utnyttjade identiteter.

Bevisningen mot de åtalade består av bland annat kontoutdrag, andra bankhandlingar, fakturor, avlyssnade samtal, samtalslistor, mejlkonversationer, förhör med bland annat de utnyttjade identiteterna och övervakningsfilmer som visar vem som tagit ut pengar från de utnyttjade identiteternas konton.

Vid husrannsakningar hos de åtalade hittades bland annat bankdosor och bankkort tillhörande de utnyttjade identiteterna, stora mängder kontanter, bland annat 500 000 kronor i en låda i en garderob och flera hundra tusen kronor gömda under madrasser.

I förhör har en av männen erkänt brott, en annan de faktiska omständigheterna, men förnekar brott och de övriga nio åtalade förnekar brott helt.
Av de elva åtalade är nio häktade, de flesta sedan oktober 2016.
Rättegången började 25 april och beräknas pågå i närmare två månader.

Fakta l De åtalade:

1. Man född 1976
Åtalas för grovt bokföringsbrott, grovt skattebrott och brukande av falsk urkund
Åklagaren yrkar på näringsförbud

2. Man född 1984
Åtalas för grovt bokföringsbrott, grovt skattebrott
Åklagaren yrkar på näringsförbud

3. Man född 1981
Åtalas för grovt penningtvättsbrott, medhjälp till grovt bokföringsbrott och medhjälp till grovt skattebrott
Åklagaren yrkar på näringsförbud och utvisning

4. Man född 1970
Åtalas för grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott

5. Kvinna född 1989
Åtalas för medhjälp till grovt penningtvättsbrott, medhjälp till grovt bokföringsbrott, medhjälp till grovt skattebrott
Åklagaren yrkar på näringsförbud

6. Man född 1985
Åtalas för grovt penningtvättsbrott, medhjälp till grovt bokföringsbrott, medhjälp till grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott
Åklagaren yrkar på näringsförbud och utvisning

7. Man född 1964
Åtalas för grovt penningtvättsbrott
Åklagaren yrkar på utvisning

8. Man född 1989
Åtalas för grovt bokföringsbrott, grovt skattebrott, grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott
Åklagaren yrkar på näringsförbud och utvisning

9. Man född 1991
Åtalas för grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott
​Åklagaren yrkar på näringsförbud

10. Man född 1984
Åtalas för grovt bokföringsbrott, grovt skattebrott, grovt bokföringsbrott och gtovt skattebrott
​Åklagaren yrkar på näringsförbud

11. Man född 1977
Åtalas för grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott

Mannen som är född 1991 har i förhör erkänt brott, mannen som är född 1981 vitsordar faktiska omständigheter men förnekar brott. Övriga tilltalade förnekar brott.
Åklagaren yrkar också på företagsbot för fyra av de inblandade företagen. Summorna går från 2,5 miljoner kronor upp till fem miljoner kronor.