Nyheter

Elva procent kvinnor i branschen

Endast elva procent av de anställda i byggbranschen var kvinnor 2019. Foto: Byggföretagen

Endast 11 procent av de anställda i byggbranschen är kvinnor. Av branschens alla kvinnor jobbar 23 procent i ett storföretag.
– Det går framåt, men det går alldeles för långsamt, konstaterar Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen.

Enligt den senaste statistiken från SCB, som Byggföretagen sammanställt inför Internationella kvinnodagen, är andelen kvinnor i bygg- och anläggningsbranschen 11 procent (2019). Av branschens alla kvinnor jobbar 23 procent i ett storföretag (+ 250 anställda). Högst andel kvinnor finns bland husbyggnadsentreprenörer och lägst andel inom specialistföretag.

Enligt Byggföretagen behövs fler åtgärder och initiativ om branschen ska uppnå regeringsmålet från 2018 om att minst 25 procent av de som nyanställs inom bygg- och anläggningsbranschen ska vara kvinnor senast år 2030.

– Det går framåt, särskilt på tjänstemannasidan, men det går alldeles för långsamt. Den största utmaningen har vi på yrkesarbetarsidan. Ökningen går snabbare på tjänstemannasidan och hos de större bolagen, konstaterar Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen.

Topplistan visar att det bara JM och Skanska som är nära målet om att en fjärdedel av de anställda ska kvinnor.  

– Vi behöver få in mer jämställdhet och mångfald i branschen. Vi bygger samhälle för alla, och då behövs också alla. Vi har sett att hos de företag som verkligen bestämt sig för att göra skillnad så går det ganska fort att få till en förändring, säger Catharina Elmsäter- Svärd.


Andel anställda kvinnor 2019 i procent och antal:

1. JM AB, 23%, 390 anställda kvinnor

2. Skanska Sverige AB, 22%, 1605

3. Siemens AB, 20%, 211

4. Implenia sverige AB, 18%, 66

5. NCC Sverige AB, 16%, 1032

6. Certego, 16%, 70

7. Svevia AB, 16%, 272

8. Assa Abloy, 15%, 61

9. Veidekke Entreprenad AB, 15%, 202

10. Vattenfall Services Nordic AB, 15%, 297

* Storföretag = + 250 anställda
Källa: Byggföretagen