Nyheter

En av tre vill bo <br></br> i inhägnade områden

En tredjedel av svenskarna vill bo i ”gated communities”, inhägnade områden som skyddas från omgivningen med lås eller vakter. Unga vuxna är mest intresserade av att bo inhägnat.

Det visar en internetbaserad undersökning med 5 002 personer mellan 18 och 70 år. Den största gruppen som svarat att de vill bo inhägnat är unga vuxna i singelhushåll, där har 41 procent efterfrågat detta.
— Vi blev själva väldigt förvånade över resultatet, säger Mia Wahlström, avdelningschef på Tyréns Temaplan som genomfört webbenkäten.

Familjer med barn under 15 år är paradoxalt nog mindre intresserade av denna boendeform: 21 procent. 22 procent av de unga vuxna som svarat har dessutom uppgett att de inte är särskilt intresserade av att bo i ett område som präglas av kulturell, etnisk och social mångfald.

— Men intressant är att en hel del av dem som vill bo i ”gated communities” samtidigt uppger att de vill bo med en mångfald av människor, de vill alltså inte bara bo med människor som är precis som de själva.

Trygghet hör till det viktigaste i boendet, anser de som svarat på enkäten. Att så många vill kunna stänga ute andra tror Mia Wahlström beror på en allmän otrygghet i samhället.

— Undersökningar visar att många anser att samhällets trygghetssystem inte fungerar. Samtidigt har oron för att bli utsatt för brott ökat, trots att antalet våldsbrott minskar.

Undersökningen från Tyréns visar samtidigt att många efterfrågar ett utökat säkerhetssystem i bostaden, som larm eller kameraövervakning.
— Byggherrarna har arbetat mycket med ljusa, öppna ytor. Det här är något att ta tag i för byggherrarna, att se att det finns behov av ökad trygghet. Man behöver inte bygga en mur, men däremot kanske att satsa på extra larmanordningar i bostäder, säger Mia Wahlström.

Andra boendefrågor som lyfts högt upp på önskelistan är ljudisolering och flexibilitet.
— Vi ser att det finns en betalningsvilja för bostäder byggda med bra ljudisolering. Det är en naturlig följd av att allt fler hem har en öppen planlösning med få textilier och många högljudda apparater.

Flexibiliteten som efterfrågas gäller bland annat att kunna anpassa sitt hem vartefter livssituationen förändras. Det kan handla om skjutväggar som kan ge friheten för de boende att själva förändra sina planlösningar.