Nyheter

”En budget i hästväg”

Peter Eriksson tillsammans med Norrtäljes kommunalråd Ulrika Falk (S) och Ingrid Landin (Mp). Foto: Anna Sjöström

Bostadsminister Peter Eriksson presenterade budgeten i Norrtälje.
Han beskrev den som något i hästväg, men det tydligt att bostadsbyggande inte ligger högt på regeringens agenda just nu.

– Det är fantastiskt att få komma hit och ser era planer i Norrtälje hamn. Eftersom jag i grunden är en kommunpolitiker så är det är nästan så att jag blir avundsjuk när jag ser det. Det är ett riktigt drömrojekt: den lilla staden som växer sig större genom att man bygger på ett vacker sätt. Det är superhäftigt att se, sa Eriksson. 

Precis som finansminister Magdalena Andersson så beskrev han att det går bra för Sverige nu: sysselsättningen är bra och tillväxten är hög.
– Den är tre procent, vilket är historiskt höga siffror. Ekonomin växer så det knakar. 

Utmaningen när det kommer till sysselsättningen är att få fler utlandsfödda i arbete.
– De är överrepresenterade bland arbetslösa och bland dem är kvinnorna i majoritet. Men jämför man med Europa så är arbetslösheten bland kvinnor där lika hög som bland utlandsfödda kvinnor i Sverige, men vi har höga ambitioner. 

Han pratade om satsningar på utbildning, skola, vård, polisen, höjning av barnbidraget, matchning mellan jobb och arbetslösa och hur ska Sverige närma sig målet att bli fossilfritt.
– Vi har satsat 300 miljoner kronor på Indistriklivet, för att få industrin att minska utsläppen. 

Andra satsningar är flygskatt, bidrag för elbilar och investeringsstöd för solceller.
– Vi höjer det fårn 20 procent till 30 procent. 

På frågan hur klimatpåverkan i byggbranschen kan minskas svarade han:
– Vi kommer att ge ett nytt uppdrag till Boverket att se över system och processer för livscykelanalyser för byggnader. Det är först när vi har statistik på sådant som vi kan införa åtgärder. På driftssidan har vi fått ner miljöpåverkan, men nu måste byggsidan följa med.  

Han lyfte också träbyggande som ett bra exempel på klimatsmart byggande.