Nyheter

”En dominerande mässingslåda”

Detaljplanen upphävs. Bild: David Chipperfield Architects

Ylva Lageson, vd Nobelhuset AB:
– Jag har ännu inte satt mig in i domen som helhet, men tycker att det är ett väldigt tråkigt beslut att detaljplanen upphävs i sin helhet.  Vi är väldigt besvikna på domslutet, men i någon mån var vi också beredda på att det kunde bli så.  Samtidigt är vi glada över att Stockholms stad meddelat att de tänker överklaga domen. Nu hoppas vi på en snabb behandling och ett annat utslag i Mark- och miljööverdomstolen.

Jan Valeskog (S), stadsbyggnadsborgarråd:
– Vi har tyvärr vant oss vid att Mark- och miljödomstolen ibland gör märkliga bedömningar som sedan korrigeras i Mark- miljööverdomstolen. Det är beklagligt att Mark- och miljödomstolen på svaga grunder tagit detta beslut. Vi kommer att överklaga och räknar med att både få prövningstillstånd och ett beslut i mark- och miljööverdomstolen som både tar hänsyn till stadens möjligheter att utvecklas och som respekterar gällande riksintressen.

Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare:

– Jag är glad att Mark- och miljödomstolen river upp detaljplanen. Liberalerna har gått emot projektet sedan de konkreta planerna presenterades. Vi anser att det är fel att bygga en dominerande mässingslåda mitt på Blasieholmen, i Stockholms historiska hjärta. Dagens dom är ett kvitto på att Nobel Center inte ska byggas i sin föreslagna utformning och placering. Vi anser inte att Stockholms stad bör överklaga domen.

Joakim Larsson (M), oppositionsborgarråd:
– Beslutet om att uppföra Nobel Center har fattats med blocköverskridande majoritet i Stockholms kommunfullmäktige. Nobel Center kommer när det är klart kunna ge ett stort mervärde till såväl stockholmarna som de som besöker vår stad, ett publikt hus med utställningar, aktiviteter för skolor och programverksamhet som bidrar till att stärka Nobelpriset och inspirera till vetenskapliga och kulturella landvinningar i Nobels anda. Samtidigt har vi moderater aktivt drivit på för att se över möjligheterna att tillvarata befintliga kulturmiljövärden på platsen genom att flytta Tullhuset till annan plats, något som vi alltjämt vill ska utredas grundligt.