Nyheter

”En förutsättning för tillväxt”

Branschen kommenterar alliansens utspel om infrastuktur och bostäder.

 

 Johan Karlström, VD och koncerchef Skanska:

– Det är hög tid att frågan om infrastrukturens betydelse kommer upp på den politiska dagordningen. En fungerande infrastruktur, bostäder och korta restider är en förutsättning för tillväxt. Det gäller alla delar av landet, men särskilt storstadsregionerna. Därför hoppas jag att frågan nu fortsätter stå högt på agendan och att vi kan få besked om projekt som är avgörande för att regionerna ska kunna växa och utvecklas, som förbifarten.

Jesper Göransson, vd, Peab:

– Detta är något som vi efterfrågat länge, tydliga besked om vad politikerna vill göra med infrastrukturen och bostadsbristen. Att satsa på infrastruktur och bostäder är en förutsättning för vår samhällsutveckling och tillväxt. Det är viktigt att förstå att denna typ av satsningar sträcker sig över lång tid och därför kräver spelregler som sträcker sig längre än nästa års mandatperiod. 

Björn Wellhagen, näringspolitisk chef Sveriges Byggindustrier:

– Det här är en satsning som är nödvändig för att nå för framtida tillväxt och välfärd. Kommande generationer och personer utanför bostadsmarknaden är de största vinnarna.

Lars Redtzer, ansvarig infrastruktur Sveriges Byggindustrier:

– Spontant verkar det vara en seriös satsning över hela landet som knyter ihop städerna och öppnar upp oss mot omvärlden.

Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef, Villaägarna:

– För att finansiera infrastruktursatsningen vill regeringen utreda en ny infrastrukturskatt, ”som inte ska omfatta egnahem och flerbostadshus”. Regeringen menar att det är rimligt att kommersiella fastighetsägare är med och bidrar till finansieringen. Regeringens besked att inte låta enskilda hushåll betala för gemensam infrastruktur lugnar villaägare som oroar sig för en återinförd fastighetsskatt.