Infrastruktur

En miljard till E6 i Stenungsund

Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson
Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson. Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Regeringen föreslår att en miljard kronor ska gå till Trafikverkets återuppbyggnad av E6 i Stenungsund.

Den tillskjutna summan i vårändringsbudgeten ska innebära att redan planerade underhållsprojekt inte ska beröras.

– Återuppbyggnaden av E6:an efter skredet i Stenungsund pågår just nu och Trafikverkets plan är att E6 ska vara återställd till årsskiftet. Regeringen föreslår extra medel till Trafikverket så att myndigheten kan genomföra återuppbyggnadsarbetet utan att det planerade vägunderhållet i andra delar av Sverige påverkas, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Klart höst/vinter

Trafikverket har en organisation på plats för att återuppbygga den raserade vägen. Trafikverkets prognos är att arbetet ska vara klart någon gång mellan tidig höst 2024 och årsskiftet 2024/2025.

– Samarbetspartierna fortsätter prioritera att befintlig infrastruktur förbättras, repareras där det behövs och förvalta de gemensamma resurserna på bästa sätt, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Regeringen avser att överlämna detta förslag till riksdagen i den kommande vårändringsbudgeten. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.