Nyheter

En miljon i vite för Fortum

Arbetsmiljöverket förbjuder AB Fortum Värme att utföra arbeten vid värmeverket i Värtan och lägger ett vitesbelopp om en miljon kronor om förbudet bryts.

Sedan i fredags råder förbud för allt arbete under jord, i tunnlar och bergrum, vid bygget av det biobränsleeldade kraftvärmeverket i Hjorthagen.

Redan i torsdags i förra veckan la Elektrikerförbundet ett skyddsombudsstopp eftersom det saknades bland annat nödbelysning och skyltar för utrymning. ”Flislagret saknar nödbelysning helt vilket gör att arbetstagarna vid utrymning får förlita sig på pannlampa/ficklampa fram till utrymningstunnlarna”, konstaterar Arbetsmiljöverket. Utrymningsvägarna var också bitvis belamrade med material som hindrar passage.   

Arbetsmiljöverket har nu beslutat om vite, både för byggherren AB Fortum Värme och elföretaget MForce AB. För Fortum Värme handlar det om en miljon kronor och för elföretaget 100 000 kronor.

”Om ni bryter mot förbudet kan detta medföra att förvaltningsrätten, efter ansökan av Arbetsmiljöverket, dömer er att betala vitet”, skriver Arbetsmiljöverket i sitt beslut.

Vid värmeverksbygget omkom två personer när ett byggelement rasade över en skylift i början av månaden. En tredje person skadades svårt.

Arbetet är tills vidare stoppat på arbetsplatsen och återupptas igen när arbetsgivaren har åtgärdat kraven.

– Vi bedömer att det dröjer cirka en vecka innan bristerna är åtgärdade, säger Aleksandra Svenonius, presschef vid Fortum Värme, till TT.