Nyheter

”En milstolpe i arbetet.”

Karlatornet ska bli 240 meter hög och ha plats för bostäder, kontor och handel. Bild: Serneke

Byggnadsnämnden i Göteborg beslutade förra veckan att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Karlavagnsplatsen, där Karlastaden och Karlatornet ska växa fram.
Enligt tidplanen väntas kommunfullmäktige besluta om ett antagande före sommaren. 

Det var med glädje man tog emot beskedet på Sernekes huvudkontor efter byggnadsnämndens sammanträde på tisdagen. För även om ett beslut i kommunfullmäktige återstår innan detaljplanen för Karlastaden med Karlatornet är antagen, var byggnadsnämndens beslut ett stort och viktigt steg på vägen.

– Detta är en milstolpe i arbetet, inte bara för oss men också för staden Göteborg. Stadens förvaltningar och tjänstemän har visat ett stort engagemang och en vilja att lösa utmaningarna i detta unika projekt. Under hela resan har vi upplevt ett gott samarbete, säger Ola Serneke, vd på Serneke och initiativtagare till Karlastadsprojektet, i ett pressmeddelande.

– Detta var ett viktigt delmål! Vår organisation har tillsammans med stadens representanter gjort ett fantastiskt jobb med att på utsatt tid få fram en stor och komplex detaljplan för ett projekt som verkligen sätter Göteborg på kartan. Vi kan känna oss stolta, säger Jörgen Eriksson, vd på Karlastaden Utveckling AB.

Under det granskningsskede som föregått beslutet i byggnadsnämnden har 50 yttranden kommit in kring detaljplanen. Stadsbyggnadskontoret konstaterade i sitt tjänsteutlåtande till nämnden att remissinstansernas synpunkter är tillgodosedda varpå byggnadsnämnden föreslog kommunfullmäktige att ”anta detaljplan för Bostäder och verksamheter vid Karlavagnsplatsen inom stadsdelen Lindholmen”.

Enligt tidplanen väntas kommunfullmäktige ta beslut i frågan den 15 juni.