Nyheter

”En motgång för <br/> Europas löntagare”

Arbetsdomstolens slutgiltiga avgörande i Lavalmålet meddelas i morgon, onsdag. Då ska skadeståndsfrågan fastställas.

Laval har krävt extra högt skadestånd. De båda facken, Byggnads och Elektrikerförbundet, anser att de inte ska betala något skadestånd alls. Huvudförhandlingen om skadeståndsfrågan hölls i början av april. Under hösten har Arbetsdomstolen haft två extra överläggningar. Därefter bestämdes dag för dom eller beslut till den 2 december, nästan exakt fem år sedan domstolen interimistiskt beslutade att stridsåtgärderna mot Laval på skolbygget i Vaxholm inte var olovliga.

Stridsåtgärdernas lovlighet — målets huvudsakliga del — har som bekant sedan EG-domstolen avgjort till Lavals fördel, vilket Byggnads ordförande Hans Tilly med flera påminner om på DN Debatt i dag, tisdag.

– Oavsett om AD dömer Byggnads och Elektrikerförbundet till skadestånd eller ej är Lavalmålet en motgång för Europas löntagare, skriver han och de övriga fackförbundsordförandena i 6F.

Enligt 6F består motgången i EG-domstolens dom i Lavalmålet, den 18 december 2007, och dess följder. Att kunna ta till stridsåtgärder för att se till att utländska kollegor ska arbeta under samma villkor som svenska kollegor är en bärande del i svensk arbetsrätt, anser de.”EG-domstolen tog sig friheten att tolka och döma ut svensk arbetsrätt”, skriver de och tillägger: ”Man tog sig också friheten att omtolka EU-lagstiftarnas intentioner med utstationeringsdirektivet.”

Debattörerna vänder sig emot det lagförslag som regeringen lagt fram för att lösa konsekvenserna av EG-domstolens Lavaldom. De menar att lagförslaget innehåller kryphål för illojal konkurrens, dumpade löner och arbetsvillkor. Hans Tilly med flera föreslår bland annat en möjlighet för offentliga upphandlare att ställa krav på kollektivavtalsenliga villkor, och att möjligheten att säga nej till orimligt låga bud måste stärkas.