Nyheter

”En överlevnadsfråga för branschen”

Erik Flink, Maria Grudén, Annika Dopping, Ola Olsson, Peter Svensson, Åsa Regnér och Lars Bergqvist. Foto: Susanne Bengtsson

Vad har byggbranschen, Räddningstjänsten, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Svensk Elitfotboll gemensamt?

De företräder alla branscher med en ojämlik könsfördelning. Under Almedalsveckan bjöd Byggcheferna och Byggnads in till samarbete om jämställdhet.

– Jag tycker det är positivt att ni tänker i dessa banor. Jämställdhet är frihet för mig, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér (S).

Under Almedalsveckan inleddes ett samarbete mellan de olika branscherna under rubriken ”Lika barn leka sämst”. Syftet är att lära av varandra, stärka och sporra varandra och driva arbetet framåt.

–  Vi märker att diskussionerna öka, det går sakta framåt, kanske lite för sakta. Vi har en lång resa framför oss och den måste få ta tid, säger Lars Bergqvist, ordförande i Byggcheferna som tillsammans med Byggnads tagit initiativet till kampanjen ”Stoppa Machokulturen”, som man drivit i tre år.

Av Byggnads medlemmar är en procent kvinnor. Totalt jobbar 15 procent kvinnor i byggbranschen.

– Vår bransch liknar byggbranschen väldigt mycket. Det är en mansdominerad värld med en hjältestatus. Vi ser en stor igenkänningsfaktor, säger Erik Flink, handläggare för jämställdhet och mångfald i räddningstjänsten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Det finns en idé och kultur om vem som är mest lämpad att förmedla trygghet och säkerhet, och frågor som ”varför ska Räddningstjänsten vara jämställd?” kommer upp. 

Även SKL känner igen problematiken med ojämlik könsfördelning – men då åt andra hållet. 93 procent av sjuksköterskorna är kvinnor.  Av undersköterskorna är 91 procent kvinnor. Inom barnomsorgen är fyra procent män.

– Kunderna utgör en mångfald. Det vore bättre om även vi kunde erbjuda mångfald. Vi skulle vilja vara förebilder och visa upp att samhället inte behöver vara så stereotypt, säger Niclas Lindahl, förhandlingschef, SKL. 

Åsa Regnér, Jämställdhetsminister (S), deltog i seminariet, och hon är positiv till kampanjen. 

– Jag tycker det är positivt att ni tänker i dessa banor. Jämställdhet är frihet för mig, frihet för både kvinnor och män.

Hon konstaterar att kvinnor nu väljer de tidigare mer otraditionella kvinnoyrken som läkare, jurist och journalist, mycket på grund av att kvinnorna söker sig till högskoleutbildningar i högre grad än männen.

– Men lika viktigt är det att männen är med och konkurrerar om de traditionella kvinnoyrkena. Att inte så sker kan bero på villkoren i dessa branscher, säger Åsa Regnér.

För företagen finns mycket att vinna på en ökad mångfald och jämställdhet, menar Maria Grudén, VD, Great Place To Work.

– Det är lönsamt att jobba med inkluderande arbetsplatser. Företag med en inkluderande kultur växer snabbare, gör bättre vinster och lockar och behåller personal. Det är både en bolagsfråga och en samhällsfråga. 

Ola Olsson, chef organisationsenheten, Byggnads,  är inne på samma linje.

– En jämlik arbetsplats är en bättre arbetsplats. Mångfald är också en överlevnadsfråga för branschen. Inom byggbranschen finns många bristyrken så vi måste förändra oss om vi vill attrahera nya och behålla befintliga medarbetare. 

Hur ska man då branscherna med en ojämlik könsfördelning göra för att vända trenden, locka fler kvinnor och förändra kulturer?

Mycket handlar,enligt seminariedeltagarna, om ledarskap, diskussion, ifrågasättande.

 – Ledarskapet är centralt för att lyckas. Vilka incitament har ledarna för att driva på? De måste känna trygghet i politiken, säger Erik Flink. 

Enligt Niclas Lindahl, SKL, gäller det att börja bearbeta barn i tidig ålder för att senare lyckas med rekryteringen till utbildningar och yrken.

– Vi måste börja fånga pojkars intressen i tidiga år.  

Det gäller också att ta hjälp av män på höga positioner. 

– Jag tror det är viktigt att män personifierar dessa problem, tar med sig frågorna till andra möten som handlar om andra saker, säger Åsa Regnér. Män med makt har ett stort ansvar.