Nyheter

En paus för säkerheten

Love Sjöholm, Peab, förevisar taket på Liljevalchs nya konsthall

Under en kort stund stannade igår flera byggarbetsplatser samtidigt runt om i vårt land. Syftet var att sätta fokus på säkerheten som ett led i branschinitiativet ”Håll nollan”.

Klockan ett på tisdagen samlades hela arbetsstyrkan framför bygget av Liljevalchs nya konsthall på Djurgården i Stockholm. Under tjugo minuter fick det dagliga arbetet vänta för att istället ge plats åt föredrag och diskussion om säkerhetsrutiner för att minimera olyckorna på arbetsplatsen. Samtidigt utspelade sig samma initiativ på arbetsplatser runt om vårt land i något som man kallar för en ”säkerhets push” som ett led inom ”Håll nollan” projektet. Det är Peab som är byggentreprenör vid Liljevalchs och de var också ett av företagens som var med och grundade organisationen.

– Inom ”Håll nollan” involverar vi både byggherren, entreprenören och underentreprenörer. Vi får en helhet när det gäller säkerhetsarbetet på ett annat sätt än tidigare. Det är ju inte en kategori som står för säkerhetsarbetet utan det bygge på att alla hjälps åt, säger Lars Enroth som är regionchef på Peab.

Organisationen ”Håll Nollan” startades 2017 av föreningen Samverkan för noll olyckor i byggbranschen. Ambitionen var att engagera hela kedjan i ett byggprojekt och visionen är att ingen ska skada sig på byggarbetsplatserna. Idag har organisationen 80 medlemsföretag runt om i vårt land. Genomförandet av det man kallar för ”Säkerhets push” är ett led i att lyfta medvetenheten om säkerhetsarbetet ytterligare ute på byggarbetsplatserna.

– Det är första året säkerhetspuschen genomförs i Håll Nollans regi. Den genomförs över hela landet. Det är flera byggherrar och entreprenörer som är med och arbetet står stilla på både mindre och större projekt i Stockholm, Göteborg, Malmö och en även den del mindre orter, säger Nadia Lindqvist som jobbar med säkerhetskulturen på Peab.

När utbyggnaden av Liljevalchs står klart 2021 har konsthallen fått ytterligare 2 400 kvadratmeter golvyta i tre våningar, till utställningar, restaurang och butik. Det är ett spektakulärt bygge som till stor del består av betong med inslag av glas. Taket på fastigheten är en av de större utmaningarna i projektet. Det kommer bestå av med mycket vinklar vilket innebär ett omfattande arbete med armeringen.

– Det som är unikt på den här arbetsplatsen är att vi har så många yrkesarbetare på så liten yta uppe på taket. Det är mycket lyft som ska göras och det är väldigt viktigt att vi har en fungerande kommunikation mellan den som sköter kranen och övriga yrkesarbetare för att undvika olyckor, säger Love Sjöholm, Platschef Peab.

Säkerhetsarbetet är något som man jobbar med dagligen och aktiviteten som man kallar för ”Säkerhets push” är bara ett led i arbetet. Enligt Lars Enroth, som har en lång erfarenhet inom byggbranschen, har medvetenheten och attityderna förändrats och blivit mycket bättre på senare år.

– Jag tycker att vi kommit ifrån den machokultur som rådde tidigare på byggarbetsplatserna. Nu bryr man sig mer om varandra. När jag började var det en del som tyckte att man var fegt om man hade hjälm till exempel. Jag tycker vi kommit långt med diskussionerna om säkerhetskulturen. Många fler är mottagliga för det nu, säger han.