Nyheter

”En stor seger för Laval”

– Domen i Laval-målet är genomarbetad och välskriven. Den är en stor framgång för Laval, säger Martin Agell, advokat och Lavals ena ombud.

– Det är bra och klargörande att domstolen slår fast att fackliga organisationer ska betala ekonomiskt skadestånd för överträdelser av EG-rätten genom stridsåtgärder.

Fast i det här specifika fallet kunde inte Laval visa hor stor skadan var. Martin Agell hänvisar till att företaget hade lämnat Sverige och att det därför inte gick att få fram siffror på vad skadan hade kostat företaget.

– Men det har ingen principiell betydelse.

Domen betyder att de fackliga organisationerna ska betala allmänt skadestånd och ekonomiskt skadestånd i princip. Det är det viktiga, menar Martin Agell. Han är också nöjd med att domstolen tillämpat medbestämmandelagens skadeståndsregler analogt. Att Laval inte får full ersättning för rättegångskostnader, den har jämkats nedåt beroende på att Laval förlorade i den delen av skadeståndstalan som rörde det ekonomiska skadeståndet, säger han inget om.