Nyheter

En teknik för framtiden

NCC uppger att de kan sänka byggkostnaden och projekttiden med 20 procent. Konceptet kallas tekniska plattformar och innebär att företaget i förväg väljer tekniska lösningar som blir standard inom företaget. <br></br> Metoden kan ses som en ”i

NCC satsade stort på sin fabrik Komplett i Hallstahammar. Här skulle man bygga moduler till flerbostadshus. Det var NCC:s ambitiösa satsning på industriellt byggande. Men satsningen gick i stöpet och hösten 2007 meddelade styrelsen att fabriken skulle läggas ner.

Men redan 2003 drog företaget i gång arbetet med att ta fram tekniska plattformar, för att öka standardiseringen i byggandet. Konceptet innebär att en plattformsgrupp testar och utvärderar olika tekniska lösningar och väljer vilken som är bäst.

— Vi har testat nio olika ventilationssystem och valt ett, berättar Erik Eken, NCC:s chef för tekniska plattformar.

Valet kopplas till inköpen på så sätt att några leverantörer har valts ut och knutits till NCC genom inköpsavtal.

NCC har byggt upp en organisation med plattformsgrupper för bostäder, övriga lokaler och anläggning. Dessutom finns kompetenscentra, både centralt och ute i regionerna, som bland annat fungerar som remissinstans när de tekniska lösningarna ska väljas.

Hela arbetet med att ta fram det systematiserade arbetssättet har kostat ”några miljoner” enligt Erik Eken. Och enligt egen utsago sparar NCC in ungefär 20 procent på både byggkostnad och projekttid genom att utgå från de tekniska plattformarna.

— Vi sparar egentligen i alla led. Det finns ingenstans vi inte sparar pengar, säger Erik Eken.

På Kungsholmen finns det första kontorshuset, Västerport, som NCC har uppfört helt utifrån de tekniska plattformarna. Företaget har under mars och april haft regelbundna visningar av huset för journalister och beslutsfattare.

— Erfarenhetsutbyte är vi dåliga på i byggbranschen. Det måste vi bli bättre på. Intresset för visningarna här har varit jättestort, säger Claes Magnusson, chef för NCC:s avdelning Hus i Stockholm.

Tanken är att alla NCC-byggen ska uppföras med hjälp av tekniska plattformar i framtiden. I dagsläget har några enstaka kontorshus byggts på det sättet, men på bostadssidan byggs majoriteten med hjälp av tekniska plattformar. Genom repetitionseffekten räknar NCC med att det blir billigare att bygga för varje gång en ny byggnad uppförs med den nya metoden.

Och någon rädsla för att upprepa miljonprogrammets gråa, standardiserade byggen finns inte hos NCC.
— Nej, plattformen är ett antal tekniska lösningar som ger stor frihet för arkitekten att skapa spännande hus, säger Erik Eken.

NCC har som mål att sänka produktionskostnaderna med fem procent varje år fram till 2012.