Nyheter

”En väldigt märklig dom”

Ett nederlag och en väldigt konstig dom, tyckte Byggnads ordförande Hans Tilly efter AD:s dom. Fullständigt obegripligt, tyckte Elektrikernas ordförande Jonas Wallin.

– Det är väldigt märkligt att AD dömer åt det här hållet efter att först ha gett grönt ljus, säger Byggnads ordförande Hans Tilly.

Han hänvisar till Arbetsdomstolens interimistiska beslut i december 2004. Då bedömde domstolen stridsåtgärderna, som Byggnads hade vidtagit för att få teckna kollektivavtal med det lettiska företaget Laval och Elektrikernas sympatiåtgärder, som lovliga. Sedan har målet skickats till EG-domstolen — som avgjorde att stridsåtgärderna i det här fallet var olovliga — och tillbaka igen och då ser domstolen annorlunda på saken.

– Men man får inte glömma generaladvokatens yttrande, han såg på det på ett annat sätt än vad EG-domstolen sedan gjorde, säger Hans Tilly.

200 000 kronor i allmänt skadestånd ska Byggnads som förbund betala och lika mycket ska Byggettan betala, enligt dom 89/2009. Elektrikerförbundets ska för sitt sympatiserande betala 150 000 kronor.

– Vi är visserligen förlorare som förbund, men förlorare är också alla löntagare i Sverige. Hur ska vi kunna behålla kollektivavtalen när vi inte har några rättigheter, säger Hans Tilly retoriskt.

Han tycker att det är en väldigt konstig dom och konstaterar att domstolen inte är enig, vilket tyder på att det här kommer att fortsätta att vara en fråga.

Jonas Wallin, Elektrikerförbundets ordförande säger så här om utgången i Lavalmålet:

– Det är fullständigt obegripligt och möjligen ett bevis på orättvisa som finns på svenska arbetsmarknaden och också på den europeiska.

Vad Byggnads krävt och Elektrikerförbundet stöttat dem i är inget annat än vad man alltid har gjort i liknande situationer, menar han.

– Vi har inte brustit mot svensk rätt utan mot EG-rätten. Arbetsgivarna har nu ett försprång som vi måste jaga i kapp, säger Jonas Wallin.