Nyheter

”Endast stål- och träkonstruktioner som rasat”

Det är taken till lantbruksbyggnader, lagerlokaler och idrottshallar som rasat i vinter. Det visar en första genomgång av Sveriges Tekniska forskningsinstitut (SP).

— Takrasen sträcker sig i ett bälte från västkusten upp till Stockholm, säger Carl-Johan Johansson, SP:s expert på träbyggande.

Han redovisade SP:s första genomgång av vinterns takras under måndagen, i samband med att miljöministern Andreas Carlgren höll en presskonferens om den senaste tidens takras.

Till och med torsdagen den 4 mars hade 110 tak rasat under vinterns snömassor. SP:s genomgång visar följande:

* Cirka 30 procent är industri- och lagerlokaler.

* Cirka 25 procent är lantbruksbyggnader.

* Cirka 20 procent är idrottshallar och ridhus.

*Cirka fem procent är affärslokaler.

* Bland de övriga byggnaderna finns tre skollokaler representerade.

— En övervägande del av taken är slanka konstruktioner som ställer stora krav på utförandet av byggplatsen. Vidare är det bara stål- och träkonstruktioner som drabbats, fortsätter Carl-Johan Johansson.

Med stöd av en europeisk studie från 2007, sammanställd av Lunds tekniska högskola (LTH), så pekar det mesta mot att vinterns takras beror på felberäkningar och felaktigt utförande, anser SP.

— Snön är inte orsaken utan avslöjar brister, många allvarliga. Slarv och okunskap ligger bakom. En del av rasen beror också på dåligt underhåll, säger Carl-Johan Johansson.

Sammanfattande anser Carl-Johan Johansson att det är svårt att bedöma om en byggnad är säker. Det räcker inte att kontrollera snödjup och beräkningar.

— Det har också varit snabba förlopp. Folk har knappt hunnit ut ur lokalerna, säger han.

Många tak har knäckts i vinter

30 januari: Cirka 300 kvadratmeter av taket till en vitvarubutik i Vänersborg rasar.

2 februari: Taket till ett ridhus rasar samman, mitt under en ridlektion.

3 februari: Ett bussgarage i Frändefors säckar ihop. Totalt är det cirka 500 kvadratmeter tak som rasar.

3 februari: Taket till en byggnad som innehåller ett bussföretag och en elfirma i Frändefors rasade in.

3-4 februari: Inom loppet av ett dygn kollapsar två tennishallar i Stockholmstrakten.

5 februari: Ett tak i Lunds skola i Forsa, Hälsingland, rasar. Inga människor skadades. Kommunen har i efterhand konstaterat byggfusk.

6 februari: Cirka 500 grisar fastnar när ett tak på en svingård utanför Vänersborg rasar. Inga grisar skadas eftersom de sitter i stålburar.

11 februari: Entrétaket på Ica Maxi i Haparanda.

14 februari: Taket till en förrådsbyggnad på Gotland rasar. Totalt 750 kvadratmeter.

20 februari: Taket till Rosvalla tennishall i Nyköping, rasar samman. Raset inträffar under en nationell kaninutställning och mer än 1 500 kaniner stängs inne.

20 februari: Delar av taket på en företagslokal rasar in utanför Falkenberg.

20 februari: Ett plåttak vid paketterminalen vid Bockasjö i Borås rasar.

20 februari: Delar av taket på den kombinerade gymnastik- och tennisanläggningen Valldahallen i Kungsbacka faller ihop.

20 februari: Flera grisar fastnar sedan delar av taket till ett grisstall utanför Nässjö rasat.

20 februari: Lidköpings kommuns fritidsförvaltning bestämmer att stänga samtliga fritidsanläggningar på grund av snöovädret.

20 februari: Ett stort antal nötkreatur befaras ha klämts fast när delar av en ladugård söder om Linköping rasat ihop.

Boverkets regler

Boverket har regler för hur stora snölaster ett tak ska tåla.

Reglerna uppdaterades 2006. Efter uppdateringen ska nybyggda tak tåla större snömängder än tidigare.

Den mängd snö som ett tak ska tåla varierar från norr till söder.

Boverket utreder nu reglerna för att se om det behövs uppdateringar.

Källa: Boverket