Nyheter

Energi och vatten laddar om

Uppsalas nya värmeverk Carpe Futurum. Fotomontage Vattenfall AB

Sverige Byggers byggstartindex för projekt inom energi och vatten indikerar en tillväxt under de senaste 12 månaderna på 10 procent, samtidigt indikerar projekteringsindex att tillväxten fortsätter. Särskilt tydligt är det när det kommer till kraftverkssegmentet, där volymen startade projekt haft en god tillväxt de senaste åren samtidigt som projekteringsbarometern skjutit upp rejält jämfört med förra året. Ökningen i energi och vattenprojekt står lite i kontrast till byggmarknaden totalt, som nu ser fallande volymer.

Totalt för byggmarknaden ligger den byggstartade volymen på -1 procent, det innebär att det har upphandlats och byggstartats 1 procent mindre byggkostnadsvolymer den senaste 12-månaders perioden jämfört med samma period ett år tidigare. Det är bostäder och lokaler som bidragit negativt med en nedgång på -2 procent vardera medan den startade volymen industri har ökat med hela 15 procent. Projekteringsindex för den totala byggmarknaden faller än kraftigare, -14 procent under senaste året. Detta förklaras av en kraftig nedgång i huvudsak i bostads och anläggningssegmenten. Anläggning faller hela -22 procent, och inte långt därefter kommer bostäder in på -18 procent.

Energisektorn föll relativt kraftigt under förra året, jämfört med 2017. Nedgången kom dock från höga nivåer efter en längre period med kontinuerligt ökande satsningar.

En närmare granskning av energi och vatteninvesteringar visar ett byggstartsindex på 10 procent i slutet av april. Dessa anläggningsinvesteringar förefaller därmed åter kommit in i en tillväxtperiod efter att ha lämnat en årslång trend med sjunkande byggvolymer i slutet av förra året. Projekteringsindex, som legat på plus de senaste 6 mätningarna (senast upp 21 procent), indikerar att man kan förvänta sig en fortsatt ökning i volym den närmsta tiden.

Siffrorna från Sverige Bygger visar en uppgång i byggstartsindex för samtliga segment inom energi och vatteninvesteringar med undantaget, eldistribution, som föll -47 procent i senaste mätningen. En nedgång på -25 procent i projekteringsindex för eldistribution pekar även på att den nedåtgående trenden fortsätter. Även energi och vattenlagring samt energianläggningar faller i projekterad volym, -77 och -38 procent, medan däremot kraftverk ökar 313 procent från fjolårets låga nivå.

De satsningar vi ser i energidistribution är en konsekvens av ett behov att göra nätverken mer robusta och flexibla att möta en framtid med mer decentraliserad och varierad energiproduktion. Den nya energiöverenskommelsen, med avsikt att göra all energiproduktion förnybar till 2040, pekar på att de totala investeringarna håller i sig på lång sikt.

Enligt Sverige Bygger är Carpe Futurum det största projektet under 2019, en nybyggnad av kraftvärmeverk i Uppsala. På andra och tredje plats finns det återigen stora planerade vindkraftsanläggningar utanför Örnsköldsvik, och listan fortsätter med en ytterligare uppsjö av vindsnurror, Ljusdal, Sollefteå, Lekberg och Ånge. De största projekten vid sidan av vind som är tänkt att startas detta år är kraftledning mellan Danderyd och Skanstull samt elförsörjning till Förbifarten i Stockholm.
 
Mattias Pettersson
Marknadsanalytiker
Prognoscentret  

                           

Projektnamn Projekt Kommun Byggkostnad
Carpe Futurum, Boländerna Nybyggnad av kraftvärmeverk i Uppsala Uppsala 3000
Stormyrberget Nybyggnad av vindkraftpark i Örnsköldsviks kommun Örnsköldsvik 2500
Blackfjället, Blodrotsberget Nybyggnad av vindkraftspark i Örnsköldsvik Örnsköldsvik 2000
CityLink, Danderyd-Skanstull Ny kraftledning i tunnel mellan Danderyd-skanstull Danderyd 1850
Förbifart Stockholm – FSE902 Elförsörjning, belysning, VVS FSE902 Förbifart Stockholm Stockholm 1500
Kölvallen Nybyggnad av vindkraftverk norr om Los Ljusdal 750
Fängsjön Nybyggnad av vindkraftverk i Sollefteå/Örnsköldsviks kommun Sollefteå 750
Kronoberget Uppförande av vindkraftverk norr om Mullhyttan i Lekeberg Lekeberg 600
Projekt Mälarbanan, E9980 Ledningsomläggning/förberedande arbeten för Projekt Mälarbanan Stockholm 600
Björnberget Nybyggnad av vindkraftverk vid Björnberget i Ånge kommun Ånge 550
kvv Karlskrona, etapp 2 Nybyggnad av kraftvärmeverk i Karlskrona, etapp 2 Karlskrona 505
Hurva-Sege FL24 S3-4 Uppgradering av kraftledning i Hurva-Sege Lund 300
Långbjörn – Storfinnforsen Nybyggnad av kraftledning mellan Långbjörn – Storfinnforsen Sollefteå 300
Lindbacka – Östansjö Ny ledning från Hallberg till Stockholm Hallsberg 300
Snösätra Ny transformatorstation i Snösätra Stockholm 300
Grundfors NK6 Stationsförnyelse samt anslutning av vindkraft, Grundfors Storuman 300
Harsprånget PK2 stationsförnyelse Stationsförnyelse i Harsprånget Jokkmokk 300
Ekudden station Ombyggnad av AC-station i Ekudden Huddinge 300
Lillhärdal Åndberget Nybyggnad av vindkraftverk i Lillhärdal Härjedalen 280
Nymölla Nybyggnad av biogasanläggning i Nymölla Bromölla 270
Storsjöhöjden Nybyggnad av vindkraftverk i Sollefteå kommun Sollefteå 250
Untra kraftverk Nybyggnad av kraftstation i Untra Tierp 200
Högaliden vindkraftpark Nybyggnad av vindkraftverk i Högaliden Umeå 200
Storfall, etapp 2 Nybyggnad av vindkraftverk i Nyåker, etapp 2 Nordmaling 190
Ystad-Tomelilla-Simrishamn/Österlenbanan Fjärrblockering/nya signalställverk mellan Ystad-Simrishamn Ystad 163
Ljungby – Tannåker Nybyggnad av överföringsledning i Ljungby Ljungby 160
Källa: Sverige Bygger