Nyheter

Energiklassning av byggnader införs

Energiförbrukningen i hus ska graderas med en särskild märkning, liknande energiklasserna för kylskåp. Förhoppningen är att energiklassningen ska ge miljövänligare hus.

Swedish Standard Institute, SIS, ska ta fram en standard för energiklassning av byggnader.

— Med den nya energiklassningen kommer byggnader få en tydlig märkning från A till E, likt den märkning som finns för kylskåp. Vi hoppas att märkningen ska vara en drivkraft att bygga och välja energisnålare byggnader, säger Åsa Wahlström, projektledare på Chalmers, i ett uttalande.

Hon är ordförande för den arbetsgrupp på SIS som ska ta fram energiklassningen för byggnader. Redan i dag finns ett EU-direktiv om byggnaders energiprestanda, med krav på energideklarationer av byggnader. Nu ska alltså en svensk standard tas fram, där arbetsgruppens förhoppning är att få med byggnadens energibehov, påverkan på växthuseffekten och hur mycket energi som måste tillföras byggnaden.

— Vi vill sammankoppla de system som redan finns för miljömärkning av hus så att just energidelen ser likadan ut. Det ska vara lätt att kommunicera byggnaders energibehov, exempelvis vid köp och försäljning, säger Åsa Wahlström.

I arbetsgruppen ingår myndigheter, tillverkare av byggkomponenter, högskolor, institut och byggföretag.