Nyheter

Entreprenörföretagen har bytt namn

Bransch- och arbetsgivarförbundet Plåtslageriernas riksförbund, som sedan år 20I0, har marknadsförts som Entreprenörföretagen, har bytt namn till Plåt & Ventföretagen.

Beslutet att byta namn till Plåt & Ventföretagen,togs på förbundets årliga kongress och var enhälligt. Namnfrågan har varit uppe för diskussion vid varje kongress de senaste åren. Bland annat för att många har ansett att Entreprenörföretagen inte var ett passande namn för ett arbetsgivarförbund för plåtslagerier och ventilationsföretag.

– Att Entreprenörföretagen var ett namn som i alla sammanhang behövde förklaras, gjorde att det var extremt svårt att på ett snabbt och attraktivt sätt marknadsföra vårt förbund och våra medlemsföretag. Till skillnad mot Plåt & Ventföretagen som direkt återspeglar vilka branscher medlemmarna är verksamma i, säger Plåt & Ventföretagens nygamle vd, Johan Lindström, i ett pressmeddelande.

Den gamla symbolen i logotypen kommer att användas även fortsättningsvis, och därför kommer namnbytet att ske på ett smidigt och icke kostsamt sätt.