Nyheter

Entreprenörsansvar kan införas i augusti

Johan Lindholm, ordförande Byggnads, välkomnar regeringens förslag om entreprenörsansvar. Foto: Byggnads

Regeringen har beslutat att överlämna propositionen Ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen till riksdagen. Förslaget går i korthet ut på att en uppdragsgivare eller en huvudentreprenör kan bli skyldig att betala lön för arbetstagare hos underentreprenörer om arbetstagaren inte fått betalt av sin arbetsgivare.


Bygg- och anläggningsbranschen är det en bransch som brottas med stora utmaningar när det gäller fusk och rent kriminell verksamhet. För att stärka skyddet för arbetstagarna och främja en sund konkurrens föreslår regeringen en helt ny lag om ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen. 
 
– Det kan aldrig accepteras att seriösa och ansvarstagande entreprenörer i bygg- och anläggningsbranschen ska riskera att konkurreras ut av de som fuskar med skatten, struntar i säkerheten eller inte betalar sina arbetstagare den lön de har rätt till, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson, i ett pressmeddelande.

Lagförslaget innebär att en arbetstagare som inte får ut sin lön ska kunna få betalt av det företag som anlitat arbetstagarens arbetsgivare. I andra hand ska huvudentreprenören ansvara. Om entreprenörsansvaret aktualiseras så kan den entreprenör som betalat arbetstagarens lön i efterhand kräva ersättning från arbetsgivaren. Förslaget förväntas göra det svårare för oseriösa aktörer att verka då det väntas leda till noggrannare kontroller av vilka under­entreprenörer som släpps in på svenska byggarbetsplatser.

Enligt lagförslaget ska parterna därför kunna reglera frågan om entreprenörsansvar i kollektivavtal som ska tillämpas i stället för lagen under vissa förutsättningar.

– Det är min uppfattning att befintliga kollektivavtalslösningar i byggsektorn ger ett motsvarande skydd som lagen eftersträvar. Frågan om ett visst kollektivavtal uppfyller lagens krav avgörs dock ytterst av rättstillämpningen, säger Ylva Johansson.

Entreprenörsansvaret föreslås gälla både inhemska och utstationerade arbetstagare. Lagförslaget innebär vidare att arbetstagaren och arbetstagar­organisationerna ska ha rätt till information om aktörerna i entreprenadkedjan. Brott mot informationsskyldigheten föreslås kunna leda till skadestånd.

Byggnads ordförande Johan Lindholm ser regeringens förslag som en seger för medlemmarna. 

–Vi välkomnar lagförslaget. Det är alltför många företag där ute nu som inte drar sig för att slira på lagar och regler, och ibland inte ens betala ut lön till de som utfört arbetet. Nu blir det förhoppningsvis slut med det, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm, i en kommentar.

Regeringen föreslår att de nya bestämmelserna om entreprenörsansvar ska träda i kraft den 1 augusti 2018.