Nyheter

Erbjöd anställda jobba gratis i 100 timmar

En byggnads- och rivningsarbetare stämmer ett företag för utebliven lön. Bild: Gettyimages

En Stockholmsbyggare stäms i Arbetsdomstolen för att inte ha utbetalat lön till en av sin anställda. Den anställde och hans kollegor ska i stället ha erbjudits att jobba 100 timmar utan ersättning.

Mannen tillsvidareanställdes på byggföretaget 2019 som byggnads- och rivningsarbetare efter ett halvårs provanställning. Under en period i mars 2020 arbetade mannen som vanligt, men lönen uteblev. Mannen och hans kollegor ska då ha kallat till ett möte med företaget, som där försvarade sig med att det saknades pengar i kassan. 

Byggarbetarna erbjöds då också, enligt stämningsansökan, att fortsätta jobba i bolaget under förutsättning att de först arbetade 100 timmar utan ersättning. Något som byggarbetarna avböjde, och mannen sade sedan upp sin anställning.

Byggnads anser att bolaget har brutit mot Byggavtalets bestämmelser och yrkar på att byggföretaget ska betala närmare 80 000 kronor för utebliven lön, ersättning för arbetstidsförkortning och semesterersättning. Man yrkar även på allmänna skadestånd för brott mot semesterlagen och Byggavtalet med totalt 65 000 kronor samt att företaget ska betala 100 000 kronor i allmänt skadestånd till förbundet.