Nyheter

Erlandssons säljer sin västsvenska byggdel

Markus Brink, vd Erlandsson.

Erlandssonbolagen AB säljer Erlandsson Bygg AB, dess västsvenska del.
– Vi vill ha 100 procent i våra dotterbolag och därför säljer vi vår 60-procentiga andel i Erlandssonbolagens västsvenska del, säger Tomas Erlandsson, koncernchef för moderbolaget Erlandssson Holding AB

Det är ledningen för Erlandsson Bygg AB som förvärvat Erlandssonbolagens västsvenska byggdel. Förvärvet skedde fredagen den 5 juli 2019.  

– Tillsammans med våra medarbetare har vi byggt upp ett av Sveriges mest framgångsrika och kompletta entreprenadföretag, säger bolagets VD, Markus Brink, i ett pressmeddelande. Nu ska vi fortsätta vår framgångsresa på egna ben och bli ännu starkare och komma ännu närmare våra kunder och våra lokala marknader.

Förvärvet påverkar inga avtalsrelationer gentemot kunder, leverantörer eller anställda. Övriga bolag inom Erlandssons byggkoncern och Erlandsson Holding AB påverkas inte av affären. 

Det nya bolaget har 460 anställda, exklusive dotterbolag, och har en budgeterad omsättning på 2,2 mdkr. Det är verksamt i västra Sverige; från Strömstad till Halmstad, in mot Småland och upp till Värmland och Örebro. Verksamheten är fortsatt bred och fokuserar på bland annat entreprenader,
bygg- och skadeservice samt projektutveckling.

– Vi är enormt stolta över den starka laganda vi byggt upp genom åren. Vi har nära till varandra och beslutsvägarna är korta. Det präglar inte bara vår kultur, det utmärker också våra långa och goda kundrelationer. Nu kan vi ta det arbetet vidare under ett eget varumärke. Det kommer att bli en fantastisk resa, tillsammans med medarbetare, partners och kunder, säger Markus Brink. 


– Vi vill ha 100 procent i våra dotterbolag och därför säljer vi vår 60-procentiga andel i Erlandssonbolagens västsvenska del, säger Tomas Erlandsson, koncernchef för moderbolaget Erlandssson Holding AB som äger ett stort antal bolag inom bygg, infrastruktrur, måleri och installation.