Nyheter

Etikfrågorna ligger i tiden

Gunnar Bäckström, NCC. Foto: Susanne Bengtsson.

Etikkompass, tydligt ledarskap och regelbunden utbildning är några av de verktyg som byggföretagen jobbar med för att komma till rätta med etiska övertramp.

Det värsta som kan hända är att det blir tyst, att vi slutar att diskutera etikfrågor, säger Lars Björklund, ansvarig för etik på Skanska.

Rrättegången i Söderledshärvan har precis inletts. Fem personer står åtalade för bedrägerier omfattande 28 miljoner i samband med renoveringen av Söderledstunneln i Stockholm. Parallellt pågår rättegången mot en fastighetschef inom Krimnalvården, samt hans kompanjoner, som tillsammans tagit eller givit mutor till ett värde 30 miljoner kronor. Byggvärlden har även rapporterat om mutskandalerna i Göteborg, Falun och Arenastaden.

Muträttegångarna avlöser varandra, men trots det, eller kanske snarare på grund av denna negativa uppmärksamhet, tas nu krafttag i branschen. På flera håll pågår ett intensivt arbete med att skapa en renare byggbransch och komma till rätta med etiska övertramp.

– Det här är frågor som ligger i tiden och som vi måste jobba aktivt med, säger Gunnar Bäckström, Group complience officer på NCC.

På NCC lanserade man våren 2013 något man kallar NCC Compass, ett hjälpmedel för att agera rätt.

– Vi har jobbat med uppförandekoder i många år, men tycker inte att vi gått i mål. NCC har haft incidenter och därför bestämde vi oss 2012 för att ta ett omtag, berättar Gunnar Bäckström.

Med Compassen vill man hjälpa medarbetarna att välja rätt färdriktning i etiska frågor. Verktyget finns tillgängligt på intranätet och ger bland annat svar på frågor som rör exempelvis representation och gåvor i möten med kunder och  leverantörer, och var gränsen egentligen går.

– Det är inte alltid lätt att göra rätt. Många frågor befinner sig i gränslandet. Men det gäller att tänka efter före.

Compassen innehåller bland annat en Ask me-funktion, en helpdesk för rådgivning samt en Tell me-funktion för ”visselblåsare”.

Utbildning är något som är viktigt, och på NCC har man som mål att utbilda alla 18 500 medarbetare på samtliga marknader i affärsetiska frågor. Detta arbete har som mål att vara klart i år.

– Vi har inte råd att hamna i skandaler. Det går inte att göra affärer om man håller på med oegentligheter. Ett felaktigt beslut kan få förödande konsekvenser. En hockeybiljett kan faktiskt innebära att man blir av med ett kontrakt. Det går alltid bättre för företag med en hög moral.

Gunnar Bäckström tror att orsakerna till att byggbranschen är extra utsatt är flera. Bygg har en decentraliserad verksamhet och långa kedjor av underentreprenörer.

– En annan av utmaningarna i Sverige är så kallade vänskapskorruption, man ”hjälper” en kompis.

Lars Björklund är vice president ethics på Skanska, ett företag som tar etikarbetet på stort allvar och har en noll-vision mot etiska övertramp.

– Men detta är ett evighetsarbete som man aldrig blir klar med. Ju mer vi jobbar med dessa frågor desto större respekt får vi för utmaningarna, säger han.

Det är främst tre områden man fokuserar på i sitt förebyggande arbete. Nummer ett är ledarskapet.

– Tonen kommer från toppen. Cheferna måste vara tydliga och ord måste bli till handling. Annars händer ingenting.

Utbildning är en annan viktig faktor. Alla medarbetare utbildas i affärsetik och värdegrunder vartannat år. Man går igenom situationer som kan uppstå i yrkesrollen.

– Ofta är det tillfället som skapar olyckan. Alla kan göra fel, särskilt i pressade situationer. Då är det bra att vara förberedd och ha diskuterat olika situation. 

Utvärderingar görs också regelbundet. Alla medarbetare utvärderas i etisk kompetens av sin närmsta chef.

Ett öppet klimat är a och o.

– Det värsta som kan hända är att det blir tyst, att man slutar att diskutera etikfrågor. Det är ett sjukdomstecken. Vi måste bort med skiten från byggbranschen, och det bästa sättet är att aldrig sluta prata om problemen.