Nyheter

Etniskt boende en trend

I Stockholmsförorten Tensta byggs det just nu ett persiskt äldreboende. Boendet är en del av en trend. <br></br> — Vi får allt fler förfrågningar om etniskt boende från olika grupper, säger Anders Nordstrand, vd för Micasa Fastigheter.

I Stockholmsförorten Tensta byggs det just nu ett persiskt äldreboende. Boendet är en del av en trend.

— Vi får allt fler förfrågningar om etniskt boende från olika grupper, säger Anders Nordstrand, vd för Micasa Fastigheter.

Sammanlagt byggs det 18 lägenheter i det nya boendet, som ska vara klart för inflyttning om ungefär ett år. Micasa Fastigheter, Stockholms stads fastighetsbolag, specialiserat på senior- och omsorgsbostäder, skriver i ett pressmeddelande att persisktalande personal ska anställas och att inredningen ska anpassas utifrån aktiviteter i den persiska kulturen.

Det persiska boendet är inte unikt. Redan finns det ett finskt vård- och omsorgsboende, samt ett estniskt och ett ungerskt seniorboende med sammanlagt 48 lägenheter. Orsaken till att etniska seniorboenden byggs är, enligt Micasa Fastigheter, ett ökat intresse från en åldrande befolkning med skiftande bakgrunder i olika kulturer.

– Många äldre med utländskt ursprung får problem med svenska språket på ålderns höst. Att få tala sitt modersmål och bo nära andra från samma kultur ger en viktig trygghet, säger Anders Nordstrand i pressmeddelandet.