Nyheter

Ett år i hetluften

Jesper, Göransson. Foto: Anna Sjöström

Att bli vd var aldrig hans mål, men när han fick frågan var det självklart att ta sig an de uppgifter som behövde göras.
Jesper Göranssons första år som vd för Peab har inneburit en del stora förändringar och tuffa beslut.
Och besluten är inget han drar ut på.
– Jag är otålig och resultatinriktad som person och vet att ingen gynnas av att frågor hamnar i långbänk, säger han.

Jesper Göransson växte upp i Trelleborg och valde ekonomisk linje på gymnasiet, utan att vara säker på att det var det han ville jobba med sen.
Fritiden ägnades åt vindsurfing, och han var så pass bra att han hade en plats i juniorlandslaget. Efter värnplikten, P 6 i Kristianstad, sökta han till Lunds universitet och började studera nationalekonomi 1992.

– Det var en turbulent tid då, kronan föll och samhällsdebatten hade stort fokus på ekonomi och jag tyckte att det var intressant att se saker ur ett större perspektiv, säger Jesper Göransson.
1995 fick han sin magisterexamen i nationalekonomi och upplevde först att det var ”lite halvsvårt” att hitta jobb. Han fick jobb i Stockholm, ordnade andrahandskontrakt på en lägenhet, men kände att han helst inte ville flytta dit. Då dök det upp en annons i tidningen: Peab sökte medarbetare till finansavdelningen.

Han sökte och i slutet av 1995 anställdes han.
– Bland det första Mats Paulsson sa till mig var att ”alla som börjar här måste ut i verkligheten först”, säger Jesper.
Verkligheten i det här fallet betydde två veckors praktik ute på en byggarbetsplats.
– Det var en stor skillnad mellan förläsningssalar i Lund och ett vindpinat bygge i Limhamn, säger han och skrattar.

Väl inne på kontoret igen möttes han av andra typer av svårigheter.
– Jag skulle hjälpa till att rensa upp i det finansiella. Det var väldigt snårigt och vi skulle ta bort gammalt och införa nya strukturer.
Några år senare blev han finanschef under Mats Leifland som då var finansdirektör. Jesper fick större ansvar och hans fokus låg då på bankrelationerna.
2006 fick Jesper en plats i koncernledningen och 2010 utsågs han till CFO.

I mars 2013 avgick koncernchefen Jan Johansson med omedelbar verkan. I ett pressmeddelande sa Peabs styrelseordförande, Göran Grosskopf att ”I en allt tuffare tid för byggbranschen känner Jan Johansson att han inte är rätt person att leda verksamheten in i framtiden.”
För branschens del betydde tuffare tider en konjunktursvacka och för Peabs del bland annat problem med bygget av Tele2 Arena, som både försenades och överskred beräknade kostnader.
– Jan valde att kliva åt sidan, jag fick frågan om jag ville gå in som tillförordnad vd och svårare än så var det inte, säger Jesper Göransson.

Ambitionen har aldrig varit att bli vd, berättar han, men att ta ansvar för de uppgifter som lagt på honom.
– Då handlade det om att göra, att ta tag i saker. Vi stod inför en stor utmaning och den bestod av både roliga och tråkiga element. De roliga var att fatta avgörande beslut som kunde bidra till förändringar och de tråkiga besluten var bland annat att avveckla personal.

I åtgärdsprogrammet, som ska sänka kostnaderna med 350 miljoner kronor om året, ingick bland annat att effektivisera affärsområde bygg genom att ersätta totalt 8 divisioner och 32 regioner med 16 regioner, mindre koncernledning och att säga upp 100 tjänstemän.
– Man måste tänka på vad som är det bästa för företaget. Vi ville också att förändringarna skulle gå fort. Jag är glad att jag gick mandatet att genomföra åtgärderna snabbt, jag tycker om när saker och ting går snabbt.

 

Varför då?
– Jag är en sådan person. Jag är otålig och resultatinriktad och vill få saker gjort snabbt. Dessutom har jag lärt mig att det är lätt att stora frågor lätt hamnar i långbänk och ingen gynnas av det. Skulle man fatta att beslut och något senare visar sig ha blivit fel, kan man alltid justera det efteråt, säger Jesper Göransson.

I augusti 2013 tillträdde han som vd och just nu har Peab fokus på att gå tillbaka till kärnan och få lönsamhet på byggsidan.
– Vi analyserar risknivån noga innan vi tar på oss ett projekt. Vi försöker ta kloka beslut innan vi tar oss an något nytt och det betyder också att man måste välja bort vissa saker, säger Göransson.

En annan aktuell fråga är den stora generationsväxling som pågår och bristen på kompetent personal.
– Det finns en skevhet i behov och efterfrågan. Tyvärr har branschen hamnat i skymundan och fallit i rangordning jämfört med jobb inom andra områden. Vi måste bli bättre på lyfta fram fördelarna och börja prata om att man inte ”bara” bygger hus och fastigheter, utan även samhällen, säger Jesper Göransson.

FAKTA:
Namn: Jesper Göransson
Gör: vd och koncernchef för Peab. (Blev tillförordnad i mars 2013, och tillsattes i augusti samma år.)
Familj: Fru och två söner, 7 och 12 år
Ålder: Född 1971
Bor: I Höllviken, Vellinge kommun
Intressen: Familjen, jobbet, båtliv, spela golf.
Om chefsrollen: Hur jag är som chef är en fråga till de jag jobbar med. Men jag har alltid företagets bästa för ögonen och tror att jag kan lägga fram bra och tydliga strategier där ingen behöver fundera på vad som gäller.
Om att jobba i familjeföretag: Det är speciellt. Det är både på ont och gott att jag ”växt upp” i det. Sett utifrån kan jag förstå om det kan verka instängt, men numera ser jag bara fördelar med det, här finns en oerhörd branschkunskap och kännedom samlad.