Nyheter

”Ett bra år trots en komplex och varierad marknad”

Tomas Carlsson, vd och koncernchef NCC.
Tomas Carlsson, vd och koncernchef NCC.

– Det har varit ett bra år för NCC, även om marknaden är splittrad, sa Tomas Carlsson, vd och koncernchef för NCC, när han presenterade siffrorna för 2023.
Rapporten visar att NCC nådde målet om vinst per aktie och att både orderingång och rörelseresultatet ökade under 2023.

– Vår bransch saknar inte utmaningar men det är ingen entydig bild. Marknaden är tudelad. En god marknad inom många samhällssegment är en positiv drivkraft. Bostadsmarknaden är svårt pressad, sa Tomas Carlsson.

Rörelseresultatet uppgick till 358 (544) miljoner kronor i det fjärde kvartalet och till 1 802 (1 358) miljoner kronor i perioden januari till december. Det lägre rörelseresultatet i kvartalet var främst hänförligt till Property Development då inget projekt resultatavräknades.

Orderingång och orderstock

Orderingången i det fjärde kvartalet uppgick till 16 159 (12 280) miljoner kronor, vilket var drygt 32 procent högre än samma kvartal föregående år då fler större projekt registrerades i Infrastructure och Building Nordics. Den ökade orderingången i kvartalet i Infrastructure drevs av samtliga länder. Ökningen i Building Nordics beror främst på den danska verksamheten. I Building Sweden minskade orderingången.

För helåret uppgick orderingången till 56 819 (53 285) miljoner kronor.
Orderingången ökade i Building Nordics och Infrastructure men minskade
i Building Sweden. Den högre orderingången i Infrastructure beror på fler
större projekt som orderregistrerats under helåret. Den högre
orderingången i Building Nordics drevs av den danska och norska
verksamheten.

Ordrar i fjärde kvartalet

Exempel på ordrar och avtal under fjärde kvartalet 2023 är:

 • Infrastructure har fått i uppdrag av Roslagsvatten att bygga ett nytt reningsverk i Österåker, Sverige.
  Ordervärdet uppgår till cirka 1,2 miljarder SEK.
 • I Göteborg har Infrastructure påbörjat arbetet med att förstärka Skandiahamnen, Skandinaviens största
  hamn. Ordervärdet uppgår till drygt 1 miljard SEK.
 • Building Nordics bygger nya huvudkontor i Danmark. Utanför Fredericia, på Jylland för Energinet (900
  MSEK) och i Ballerup för Bosch.
 • Building Sweden har flera stora sjukhusprojekt i Sverige. I Västerås byggs nytt akutsjukhus, (800 MSEK), i Gävle ska sjukhuset byggas ut (430 MSEK) och i Jönköping kommer Länssjukhuset Ryhov
  moderniseras (220 MSEK).

NCC når också målet för vinst per aktie på 16 kronor.
– Det är ett mål som vi satte upp 2020 och jag är väldigt glad och stolt att ni når dit nu, trots en tudelad byggmarknad och inga fastighetsförsäljningar.

NCC helår 2023 och Q4

NCC januari-december 2023:

– Orderingången uppgick till 56 819 (53 285) MSEK
– Nettoomsättningen uppgick till 56 932 (54 198) MSEK
– Rörelseresultatet uppgick till 1 802 (1 358) MSEK
– Resultat efter finansiella poster uppgick till 1 803 (1 299) MSEK
– Resultat efter skatt uppgick till 1 573 (1 069) MSEK
– Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 16,11 (10,29) SEK

NCC fjärde kvartalet 2023:

– Orderingången uppgick till 16 159 (12 280) MSEK
– Nettoomsättningen uppgick till 15 592 (16 018) MSEK
– Rörelseresultatet uppgick till 358 (544) MSEK
– Resultat efter finansiella poster uppgick till 354 (520) MSEK
– Resultat efter skatt uppgick till 392 (407) MSEK
– Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 4,02 (4,13) SEK

logo
Anna Sjöström