Nyheter

Ett levande kvarter i Piteås hjärta

Nu står det klart att Piteå får en ny modern mötesplats som även blir ett uppseendeväckande landmärke. Det är BSK Arkitekter i samarbete med RUDA Solutions som utvecklar en ny stadsdel i Piteå med boende, handelsplats och hotell. Privatägda Skoogskoncernen, ett av Norrlands mest expansiva företag, investerar 300 MSEK.

– Målet är att Piteå ska växa. Ett konkurrenskraftigt och trivsamt centrum är en förutsättning för en bra framtid i vår stad. Inte enbart för våra kommuninvånare och besökare, utan även för personer som vill etablera nya företag här eller flytta hit, säger utvecklingschef Helene Röckner, Piteå Kommun.

Att utveckla sina stadskärnor blir allt viktigare för mindre städer. Konkurrensen från storstäderna är stenhård. För att hävda sig krävs en levande stad och attraktiva möjligheter. Med projekt Träkronan vill Piteå utmärka sig som en stad värd att satsa på.

– Det som gör projekt Träkronan unikt är helheten. Vi vill utveckla Piteå både på ett ekonomiskt, samhällsekonomiskt och socialt plan. Det är samspelet mellan dessa olika delar som gör städer attraktiva. Träkronan kommer att bli ett levande kvarter och ge en ny puls till Piteå, säger Alessandro Cardinale, affärschef och ansvarig arkitekt på BSK Arkitekter.

Hela nybygget får välkomnande träfasader, även det imponerande höghuset som inrymmer ett hotell med skybar, konferensavdelning och ett exklusivt boende utöver det vanliga.

BSK Arkitekter och RUDA Solutions har i nära samarbete med Skoogs och Piteå Kommun utvecklat och ritat en helt ny stadsdel. Här integreras boende, handel, hotell och mötesplatser i stadskärnan. Utökade lokalytor är positivt för service- och handelsutbudet och skapar möjlighet för tillväxt. Dessutom blir Träkronan en naturlig mötesplats för alla Piteås invånare.

– Skoogs hjärta klappar för Piteå. Nu investerar vi för framtiden och gläds åt att tillsammans med Piteå Kommun utveckla en attraktiv plats att mötas, bo och leva på, säger Christina Skoog, vd, Skoogs Fastigheter AB.