Nyheter

Ett nytt Eden ska stärka Kunskapsstråket i Lund

Nu går startskottet för den omfattande förvandlingen av kvarteret Paradis i centrala Lund. Först ut är en ombyggnation av Eden, där statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet har sin hemvist.

Målet med det nya Eden är att samla den samhällsvetenskapliga fakulteten i en modern kunskapsmiljö med klar anslutning till staden och det framväxande Kunskapsstråket. Stråket sträcker sig från universitetsområdet i söder till platsen för de europeiska forskningsanläggningarna ESS och Max IV i norr.

Ombyggnationen av Eden är det första större campusutvecklingsprojektet som förverkligas i kvarteret Paradis. Området består till stor del av äldre lasarettsbyggnader och ska varsamt omvandlas till ett modernt universitetsområde anpassat efter dagens behov. I Eden satsar Akademiska Hus cirka 50 miljoner kronor för att bland annat ta bort väggar, förstora fönsterytor och glasa upp huset för att skapa genomsyn och orienterbarhet. När allt står klart kommer bottenplanet och andra våningen att domineras av multifunktionella ytor och mötesplatser som kan användas till olika ändamål olika tider på dygnet. 

− Eden blir en av de tidiga pusselbitarna som ska stödja tanken med Kunskapsstråket. Den ska vara en byggnad som lockar folks intresse och är inbjudande med en ny tydlig entré ut mot stråket, säger Unni Sollbe, regiondirektör för Akademiska Hus Syd.

Med Nya Eden förtätas Lunds universitets verksamhet i kvarteret. Huset kommer i första hand att utnyttjas av studenter i statsvetenskap och psykologi, men även ha plats för andra studenter inom fakulteten att studera och umgås. 

Byggstart beräknas ske i januari 2013 med inflyttning i november samma år.