Nyheter

Ett nytt Mecka för hästfantaster

Södertälje kommun och det kommunala bolaget Telge vill bygga ett nytt hästsportcenter utanför Södertälje. En galoppbana ska kombineras med boende och arbetsplatser för hästfantaster.

Planen på ett nytt hästsportcenter, med arbetsnamnet Spectrum, väcktes efter att Svensk Galopp och Täby Galopp AB riktat en förfrågan till kommuner i regionen. Ambitionen är dels att skapa ett hästsportcenter av internationell klass, och dels att flytta själva tävlingsbanan Täby Galopp till en mer ändamålsenlig plats.

— Vi nappade på deras förfrågan. Men än så länge är allt i sin linda. Vi vet inte vad de tycker om vårt förslag, och vi vet ingenting om hur det ska finansieras än. Målet är att inga skattepengar ska gå till detta, säger Staffan Norberg (V), ordförande i Södertäljes stadsbyggnadsnämnd.

För kommunen är också hästcentret intressant av flera orsaker.
— Till exempel ligger bostadsområdet Hovsjö, vilket förövrigt är ett passande namn, i närheten. Det är ett område som behöver få en statusförhöjning och det kan ett hästcentrum ge. Dessutom finns det redan idrottsarenor, en sjö och passande naturområden i närheten, säger han.

Staffan Norberg nämner också att det planerade området ligger nära både motorväg och järnväg vilket är en förutsättning för att planerna ska kunna realiseras.

— Sammantaget är jag normalt sett tveksam till satellitstäder, det brukar sällan funka. Men i det här fallet, där det finns ett lantligt särintresse, blir det intressant, säger han.