Nyheter

EU-parlamentet <br></br> tar upp Lavalmålet

Stärkt strejkrätt och revidering av utstationeringsdirektivet ska läggas till i EU-fördraget. Det beslutade EU-parlamentets sysselsättningsutskott tidigare i veckan.

Beslutet fattades mot bakgrund av Lavalmålet. Socialdemokraten Jan Andersson har föreslagit tillägg till EU-fördraget i en rapport som utskottet enhälligt röstade igenom på måndagen. Tillägget, ett så kallat socialt protokoll, ska klargöra balansen mellan den fria rörligheten, strejkrätten och rätten att teckna kollektivavtal.

Nästa steg blir att EU-parlamentet tar ställning till rapporten under andra delen av oktober, skriver Lag & Avtal.

Läs hela artikeln på Lag & Avtals hemsida