Nyheter

EU-pengar till kraftsystem

Den ekonomiska krisen kan bli en guldgruva för ABB och andra tillverkare av kraftsystem. EU har lanserat ett stimulanspaket som innehåller runt tio miljarder kronor i stöd till nya kraftlänkar, skriver Miljörapporten.

Listan över projekt från EU är preliminär, men den innehåller överraskande många elprojekt, som dessutom hamnar i Norden och norra Europa.

En stor del av dem bygger på högspänd likström (HVDC). I flera fall rör det sig troligen om den nya likströmstekniken HVDC VSC (Voltage Source Converter).

Det här är områden där ABB är starka. Faktum är att företaget redan skrivit kontrakt på ett av projekten som finns med på EU:s lista, en sammankoppling av de irländska och brittiska elnäten.

Dessutom finns det ett par riktigt stora vindkraftsparker till havs med på EU-listan. Inom det området har redan ABB skaffat sig erfarenhet och kompetens genom att man just nu levererar teknik som ska koppla samman världens största havsbaserade vindkraftpark, NordEon 1 i Nordsjön, med det tyska elnätet.

— Innehållet i stimulanspaketet är jätteviktigt och bra, både för EU och för oss som potentiell leverantör, säger Per Haugland, division chef för ABB Power Systems i Sverige.

Bidragen från unionen uppgår i vissa fall till 20-30 procent av den totala budgeten för elprojekten. Och EU har sagt att man vill sätta i gång senast 2010.

Ett viktigt kriterium för att platsa på listan har varit att planerna är långt framskridna, så att byggandet kan börja nästan direkt.

Det är också förklaringen till att Norden finns väl representerat bland de prioriterade projekten. Norden ligger långt framme i planeringen av flera stora kraftlänkar.

Flera av projekten på EU:s lista har diskuterats inom EU i mer än ett decennium utan att så mycket hänt.

Men flera allvarliga elavbrott i Europa under 2000-talet, den snabba utbyggnaden av vindkraften och nu den ekonomiska krisen har gjort att EU skjuter till större summor pengar.

Bo Normark, vd för kraftleverantörernas branschorganisation Power Circle, tror att det här bara är början på en omvälvande förändring av energiproduktionen i Europa.
— De närmaste tjugo åren ska många gamla kraftverk stängas och nya byggas. Det handlar om en gigantisk nybyggnad av produktion och en stor påbyggnad av transmissionen.

Enligt Bo Normark handlar det totalt om en nyproduktion på 550 GW — nästan lika mycket som byggts i Europa de senaste 70 åren.

Av det räknar han att vindkraften kommer att stå för mer än hälften av den nya kapaciteten, hela 300 GW.

Jonas Hållén

Läs mer om Miljörapporten – byggvärldens miljötidning

Kraftöverföring:

• HVAC (högspänd växelström) är en äldre och mer beprövad teknik. Den här tekniken dominerar fortfarande i Norden och övriga Europa.

• HVDC (högspänd likström) är att föredra på längre avstånd för att förlusterna vid överföringen ska bli så låga som möjligt. Tekniken kräver avancerade omriktarstationer.

• HVDC VSC (Voltage Source Converter) — ett gemensamt namn för den nya likströmstekniken. Inom det här begreppet ryms till exempel ABB:s HVDC Light och Siemens HVDC Plus.

• Med den nya tekniken är det lättare att styra både effekten och spänningen. Den lämpar sig bra för överföring av el från stora vindkraftsparker till havs.

Fakta / EU:s stimulanspaket

Härifrån kommer pengarna …

EU:s stimulanspaket är på fem miljarder euro. Pengarna tas från överskottet i unionens budget.

Nästan fyra miljarder går till energiprojekt (gas, el, vindkraft till havs och koldioxidlagring). Av de pengarna går cirka 900 euro till kraftlänkar som bygger på HVDC-teknik.

Paketet bygger på ett förslag från EU-kommisionen. Just nu förhandlas det inom unionen. Beslut väntas under våren.

… och här kan de användas

Estlink II, Finland och Estland, andra etappen på en undervattensförbindelse mellan den nordiska och den baltiska elmarknaden , beräknad kostnad 250 miljoner euro, stöd 100 miljoner euro.

Swedlit, Sverige och Litauen, sjökablar mellan Litauen och det nordiska kraftsystemet, beräknad kostnad 650-870 miljoner euro, stöd 175 miljoner euro.

Kriegers Flak, havsbaserad vindkraftpark med 128 vindkraftverk vid Kriegers flak i södra Östersjön mellan Sverige och Tyskland, sjö- och landkablar, beräknad kostnad 1,2-1,4 miljarder euro, stöd 150 miljoner euro. Stor chans att det blir HVDC VSC.

Nordsjökabeln, en sjökabel som skulle förbinda mer än 100 vindkraftsparker i Storbritannien, Danmark, Frankrike, Irland, Tyskland, Belgien, Luxemburg och Nederländerna, beräknad kostnad 4,5 miljarder euro, stöd 165 miljoner euro.

Irland-Wales, kopplar samman de irländska och brittiska elnäten, beräknad kostnad drygt 400 miljoner euro, stöd 110 miljoner euro. Klart med ABB:s lösning HVDC light.

Frankrike-Spanien, en sammankoppling av de spanska och franska näten med HVDC-teknik, beräknad kostnad: oklart, stöd 225 miljoner euro. Stor chans att det blir HVDC VSC.