Nyheter

EU vill miljardsatsa <br></br> på gröna byggnader

I EU-kommissionens stödpaket om 200 miljarder euro för att bemöta finanskrisen ingår en satsning på en miljard på energieffektivisering av byggnader. På så sätt ska nya gröna jobb skapas i byggsektorn.

Förhoppningen är att det stödpaket om 200 miljarder euro som EU-kommissionen presenterade i onsdags ska få igång den europeiska ekonomin. Av dessa förväntas medlemsländerna tillsammans bidra med 170 miljarder euro, motsvarande 1,2 procent av BNP. Resterande 30 miljarder ska komma från den gemensamma EU-budgeten eller från den Europeiska Investeringsbanken, EIB.

EU-kommissionens ambition är att pengarna ska bidra till unionens hållbarhetsarbete genom att skapa fler gröna jobb, utveckla miljöteknik och bidra till energieffektivisering.

EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso hävdar att stödpaketet kan förvandla krisen till en möjlighet att satsa på hållbar tillväxt.
— Om Europa genomför krisplanen med beslutsamhet blir det en möjlighet att styra om till att bli en energieffektiv ekonomi med låga koldioxidutsläpp, säger José Manuel Barroso.

Drygt 7 miljarder euro är öronmärkta för den gröna omställningen, vilket ska ske i samarbete med näringslivet. Av dessa ska en miljard euro gå till energieffektivisering av byggnader.

Medlemsländerna uppmanas dessutom snarast ta tag i översynen av reglerna för energieffektivitet i byggnader samt överväga lägre fastighetsskatter för energisnåla byggnader. 500 miljoner euro ska satsas på att utveckla de europeiska transportnätverken.

Lägre skatter vid försäljning av miljöanpassade produkter och skärpta regler för elektriska produkter återfinns också på den prioriterade listan. Fem miljarder euro går till bilindustrin och ska gå till miljöbilsutveckling, förnybara bränslen och infrastruktur. Tillverkare som går utöver EU:s krav på miljöprestanda ska få billigare lån.

Stödpaketet kommer att diskuteras då EU:s finansministrar möts den 2 december. Förhoppningen är att medlemsländernas statsministrar ska kunna godkänna EU-kommissionens förlag vid toppmötet den 11-12 december.