Nyheter

Europas elnät måste byggas om – för 250 miljarder

De europeiska länderna måste modernisera och bygga om sina el- och kraftnät för att hantera framtidens energi från vind- och solpaneler. Det är budskapet i en ”tung” rapport från nätoperatörernas samarbetsorganisation ”Entso-e”.

EU-länderna är enade: Senast 2020 ska 20 procent av energiförsörjningen komma från förnybara energikällor.

Men för att ta hand om och distribuera energin från vindkraft, solpaneler, vatten och vågkraft måste länderna göra enorma investeringar i el- och kraftnäten, enligt en rapport från samarbetsorganisationen Entso-e, the European Network of Transmission Operators for Electricity.

Bara de kommande fem åren krävs investeringar på runt 200 miljarder kronor. Dagens el- och kraftnät är helt enkelt inte konstruerade för hantera så stora mängder energi från de förnybara kraftkällorna.

Framförallt länderna runt Nordsjön, där stora vindkraftsparker planeras, står inför omfattande moderniseringar och utbyggnad av el- och kraftnäten.

– Vi står inför ett paradigmskifte när det gäller energiförsörjningen Vi går från ett system till ett annat som är anpassat till exempelvis vind- och solenergi. En enorm teknisk utmaning, säger Peter Jørgensen i den danska tidningen Ingeni øren. Han är stabsdirektör på en enhet inom samarbetsorganisationen Entso-e.

Exempelvis klarar inte det el- och kraftnät som finns idag att ta emot all energi från havsbaserade vindkraftparker och distribuera den ner till södra Europa.

Idag finns runt 300 000 kilometer transmissionskablar i EU-länderna. Ytterligare 42 000 kilometer kabel behöver installeras fram till 2020. Bara under de närmaste fem år krävs renovering eller nya transmissionskablar på nästan 19 000 kilometer.

– Vi följer naturligtvis noga vad som är på gång. Rapporten från Entso-e berör oss i högsta grad, inte minst när det gäller HVD-tekniken och kablar för kraftöverföring, säger Stefan Johnsson, chef för området ”Offshore Wind Connections” på ABB i Västerås.

Bara i Nordsjöregionen behövs nyinvesteringar på långt över 100 miljarder kronor de närmaste fem åren. I hela Europa kärvs investeringar som under samma period vida överskrider 200 miljarder kronor.

EU har ännu inte tagit ställning till den föreslagna utbyggnaden. Rapporten från Entso-e betraktas som ”tung”.

– För ABB är den ett steg i rätt riktning, säger Stefan Johnsson.