Nyheter

Examen för Fria Byggakademins elever

I år har 35 elever utbildats i bland annat ledarskap hos Fria Byggakademin.


Fria Byggakademien har haft sin 26:e avslutning. I år har 35 elever från samhällsbyggnadsbranschen fått motta den traditionsenliga numrerade tennklumpen samt diplom. 

1965 bildade fyra företagsledare för ledande konsult och entreprenadbolag en utbildning som skulle vara gratis, efter arbetstid och med de bästa föreläsarna. Syftet var att öka kunnandet inom bygg- och fastighetssektorn i ledarskaps- och i samhällsfrågor i stort genom att erbjuda fortbildning för unga samhällsbyggare.

Under årens lopp har fler än 1 100 elever utbildats. 

– Idag kan vi efter 26 år räkna in 1198 klumpar, det vill säga lika många elever som genomgått denna anrika ledarskapsutbildning, berättar Ola Månsson, vd Installatörsföretagen och stiftare av Fria Akademin.

Vid de senaste utbildningsserierna har hälften av deltagarna varit kvinnor och hälften män. I år var 70 procent av eleverna på utbildningen kvinnor, vilket kan jämföras med startåret 1965 då hundra procent var män. 

Fria Byggakademiens utbildning genomförs vartannat år i form av en föreläsningsserie om fyrtio föreläsningar under september till mars. 

Företag, myndigheter och organisationer inom samhällsbyggnadssektorn inbjuds att nominera var sin elev. För att komma i fråga måste den ansökande vara högst fyrtio år, vara utbildad civilingenjör, eller ha en annan form av akademisk utbildning, ha arbetat i bygg- och fastighetsbranschen i fem till tio år samt vara ett ämne till en blivande ledare eller ha en ledande befattning. Varje kull är begränsad till fyrtio personer.

Högtidstalare på årets diplomutdelning var den före detta stadsarkitekten och författaren Per Kallstenius.