Nyheter

Examensarbete om ”gröna” kontorshyror prisas

Alexander Köhler och Johan Rydholm har levererat bästa examensarbete i fastighetsekonomi enligt Samhällsbyggarna.

Alexander Köhler och Johan Rydholm, tidigare studenter på KTH, undersökte förhållandet mellan hyresnivåer och miljöcertifieringar. Nu tilldelas de pris för bästa bästa examensarbete i fastighetsekonomi 2021.

En miljöcertifierad kontorsfastighet betingar en hyra som är fem procent högre än ett motsvarande icke-certifierade kontor, särskilt utanför CBD. Det framkom i den undersökning  som KTH-studenterna Alexander Köhler och Johan Rydholm genomförde med hjälp av statistik från CityMark Analys. Efter gallring av data landade underlaget i 7400 hyreskontrakt, fördelat på 1566 fastigheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. 

Resultatet visade att hyrorna var mellan 4,9–5,4 procent högre i miljöcertifierade kontor jämfört med hyrorna i liknande kontor som saknar certifiering.


Juryns motivering:

”Examensarbetet Empirical study of the impact of green certification on the rental income behandlar en högaktuell frågeställning då certifiering av fastigheter under en längre period har setts som lovvärt från samhället i stort och samtidigt ett måste i nyproduktionen för möjligheten att hyra ut. Tidigare forskning inom ämnet är relativt begränsad och visar inte på några entydiga slutsatser. Författarna angriper frågeställningen på ett förtjänstfullt vis och stannar inte vid att redovisa sina resultat utan problematiserar dessa dessutom på ett bra vis”

Alexander Köhler och Johan Rydholm, vad betyder priset för er?

– Det betyder såklart jättemycket, och ger oss en härlig push åter in i arbetslivet. Det ger oss ett kvitto på att vi har bidragit till den befintliga litteraturen och att våra resultat får en större exponering, vilket i sin tur förhoppningsvis är välkommet för branschen som helhet.

Varför valde ni att skriva om just detta ämne?


– Detta är ett högaktuellt ämne då många aktörer i dag väljer att certifiera sina fastigheter. Ett certifieringssystem bidrar till att minska byggnaders miljöpåverkan, men det har inte genomförts några undersökningar i Sverige gällande vilken inverkan en miljöcertifiering har på hyresnivån. 

Utmärkelsen Bästa examensarbete fastighetsekonomi delas ut under Samhällsbyggnadsdagarna 26-27 oktober. I år är konferensen ett hybridevent som hålls fysiskt på Scalateatern i Stockholm och strömmas samtidigt digitalt.

Vinnande bidrag utses av Samhällsbyggarnas sektion för fastighetsvärdering (SFF), och prissumman är 20 000 kronor som ska delas lika mellan författarna.


OM PRISTAGARNA


Alexander Köhler

Ålder: 25 år.

Utbildning/bakgrund: Högskoleingenjör inom byggnadsteknik (Umeå Universitet), Fil. kand inom företagsekonomi (Stockholms Universitet), Master inom fastigheter och byggande med inriktning fastighetsekonomi (KTH). Tidigare arbetat med uthyrning och förvaltning. Arbetar idag som Trainee på Rikshem. 

Johan Rydholm

Ålder: 27 år.

Utbildning/bakgrund: Bygg- och fastighetsekonomi (Högskolan i Halmstad), Master inom fastigheter och byggande med inriktning fastighetsekonomi (KTH). Bakgrund inom förvaltning och arbetar idag som verksamhetsutvecklare på Stockholmshem.