Nyheter

Exklusiva bostäder vid Båven

Nästa år kan det exklusiva bostadsområdet Hyltinge Strand vid sjön Båven bli verklighet. Då hoppas Flens kommun att 50 passivhus byggs i det natursköna området.

Flens kommun planerar att bygga ett nytt bostadsområde med cirka 50 bostäder — som helst ska vara passivhus.

— Det är inte klart än om vi kommer att ställa direkta krav på att det ska byggas passivhus, men det är vår målsättning att det ska bli sådana hus i området, säger Fredrik Wallin, stadsarkitekt på Flens kommun.

Området ligger vackert beläget vid sjön Båven och intill Sparreholm slott, vilket gör att det kommer ställas särskilda krav på att husen ska passa in i den kulturhistoriska miljön.

— Det är viktigt att de energisnåla husen knyter an till det kulturhistoriska landskapet. Vi har sett lyckade exempel på sådana passivhus tidigare så det ska nog gå att ordna, säger Fredrik Wallin.

Den 28 april anordnar kommunen ett seminarium om möjligheterna till energisnålt byggande.
— Då bjuder vi in allmänheten och byggbolagen för att diskutera utformningen av Hyltinge Strand, säger Fredrik Wallin.

Detaljplanen för området är nu ute på samråd. Kommunen hoppas att den kan vara klar till årsskiftet.