Nyheter

Expert: ”Tingsrätten misstolkar lagen”

Domstolen har helt missförstått arbetsmiljölagen, kommenterar arbetsmiljöexperten Maria Steinberg dagens dom i målet mot skyddsombudet.

— Domstolen har helt missförstått intentionerna i kapitel 6 paragraf 4 i arbetsmiljölagen. Arbetsmiljölagens kapitel 6 handlar om samverkan inte om straffrättsligt ansvar. Paragraf 4 i kapitel 6 beskriver skyddsombudets uppgifter, säger Maria Steinberg, jur.dr. i arbetsmiljörätt, till Arbetarskydd.

Skyddsombudens uppgift är att företräda arbetstagarna i förhållande till arbetsgivaren, påpekar hon. I den rollen skall de verka för (eller samverka med arbetsgivaren om) en tillfredsställande arbetsmiljö. En deluppgift i detta är att vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall. I det ingår till exempel att vaka över att arbetsgivaren genomför systematiskt arbetsmiljöarbete.

— Begreppet ”vaka över” betyder ”bevaka” att arbetsgivaren tar sitt ansvar för skyddsfrågor och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Så kommenterar Maria Steinberg domen efter att ha läst domskälen, skriver Arbetarskydd. Dessförinnan, när hon bara hade fått veta utgången i målet; att åtalet hade ogillats, sa hon så här:

— Det var självklart att åtalet skulle ogillas, det finns inget rättsligt stöd i det kapitel i arbetsmiljölagen som handlar om ansvar. Man kan undra varför åklagaren fick för sig att väcka åtalet. Det har skapat en stor oro bland skyddsombuden under den här tiden — jag vet, jag undervisar många skyddsombud. Oron har varit väldigt negativ för allt arbetsmiljöarbete.

Skyddsombuden gör en sådan viktig samhällsinsats, betonar hon. Det har funnits skyddsombud i snart 100 år, de första skyddsombuden fick sina uppgifter 1912.
— De är gratis folkhälsoarbetare varje gång de påpekar en arbetsmiljöbrist.

Det är dock viktigt att påpeka att skyddsombuden inte ska ta på sig några arbetsgivaruppgifter, då får de en otydlig roll, anser hon.
— Under den här tiden har det varit svårt att rekrytera skyddsombud och svårt för skyddsombuden att driva frågor.

Men än kan alltså inte skyddsombuden lugnas och uppmuntras eftersom dagens dom inte har undanröjt oklarheterna kring ansvarsfrågan som kommit upp i och med det här åtalet, menar Maria Steinberg.

Elisabet Örnerborg / Arbetarskydd

Läs fler nyheter på www.arbetarskydd.se