Nyheter

Få ut mer väg för pengarna

Stora infrastrukturprojekt blir ofta mycket dyrare än beräknat. Nu har orsakerna analyserats. ”Projektera mera”, säger Jimmie Lundbom och Fredrik Lindkvist från Linköpings Tekniska Högskola.

I ett examensarbete har de studerat kostnadsavvikelser i stora byggprojekt. Arbetet har gjorts i samarbete med konsultföretaget Bygganalys och Trafikverket, tidigare Vägverket, vars upphandlingar studerats. I tre av fyra studerade entreprenader har kostnaderna kraftigt överskridits – som de så ofta gör. Ofta har man bråttom att komma igång med projekt. Men med bättre kvalitet i projekteringen skulle misstag kunnat undvikas och kostnadskalkylen bli säkrare, hävdar Linköpingsstudenterna. – Med 25 procent mer projektering skulle man kunna sänka byggkostnaderna med 7 procent och få mer väg för pengarna, säger Jimmie Lundbom. Samtliga studerade projekt är utförandeentreprenader. I två fall uppstod tvister – vid en entreprenad på Södra länken slutade den till och med i domstol. Och i samma entreprenad – SL01 med NCC som entreprenör – skedde en stor, fördyrande projekteringsmiss. Projektet blev 70 miljoner kronor dyrare än beräknat. Relationen mellan beställare och entreprenör är, enligt studien, central för projektets ekonomiska resultat. Ett projekt ledde faktiskt till 39 miljoner kronor lägre kostnad än beräknat. Oden och Vägverket samverkade vid Törnskogstunneln på Norrortsleden utanför Stockholm. – De såg tillsammans över vad som kunde göras billigare och kom bland annat fram till att man kunde minska antalet dagvattenbrunnar, säger Fredrik Lindkvist. Men Törnskogstunneln är inget mönsterprojekt. Upphandlingen gjorde om sedan den överklagats, och under arbetets gång gick Oden i konkurs, för att sedan återuppstå och slutföra arbetet. På flera håll pågår ansträngningar för att få ner kostnaderna i infrastrukturprojekt. Riksrevisionen genomför en granskning för att ta reda på om det går att planera och kontrollera projekten bättre. Även regeringen engagerar sig. Dan Ericsson, statssekreterare på finansdepartementet, har samlat byggbranschens företrädare till samtal – och han vill se resultat. – Jag förväntar mig en ökad effektivitet. Kostnaderna kan inte fortsätta att öka omotiverat mycket, säger Dan Ericsson. Kammarkollegiet har fått i uppdrag att se hur upphandlingarna kan bli bättre. – Man måste vara hårdare och ställa krav, säger Dan Ericssson.

3 av 4 projekt drar över notan

SL01, Södra Länken: 70 miljoner kronor dyrare än beräknat. Tvister i domstol med entreprenören NCC om metod för injektering. Projekteringsmiss kring frysning.

SL04, Södra Länken:
34 miljoner kronor dyrare än beräknat. Tvister med entreprenören Vägverket Produktion (Nu Svevia).

Törnskogstunneln, Norrortsleden:
39 miljoner kronor billigare än beräknat. Samverkan mellan entreprenören Oden och Vägverket. Oden gick dock i konkurs under arbetet.

Götatunneln, Göteborg
130 miljoner dyrare än beräknat.

Sämre bergkvalitet än man trott. Vägverket Produktion fick överta arbete på 50 miljoner, som inte skulle ingått.