Nyheter

Fack-bråk om Peab-polacker

Peab hyr in polska hantverkare som jobbar 60 timmar i veckan till löner långt under vad svenska byggnadsarbetare tjänar. Lösningen: De hyrs in som egenföretagare. <br></br> — Vi betraktar dem som anställda och då ska de bland annat ha högre lö

Klockan fyra byter de svenska byggnadsarbetarna på Peab-bygget på Sahlgrenska i Göteborg om och går hem. Då tar de polska egenföretagarna kafferast. Sedan arbetar de tre och en halv timme till.

— De arbetar lite väl mycket. Vi har påtalat det, säger Magnus Attemalm, platschef på bygget om de 60 timmar per vecka som gipsmontörerna och murarna arbetar.

De polska egenföretagarna på Sahlgrenskas nya sjukhusbyggnad har fått jobbet genom ett Växjöföretag som heter Hantverksfabriken.

— De kunde ställa upp med mycket folk för att klara ett tufft tidschema. Och så hade de ett konkurrenskraftigt pris. Det var det som avgjorde när de fick entreprenaden, säger Magnus Attemalm.

Hantverksfabrikens affärsidé är, enligt Anders Alalehto, en av två delägare, att agera som konsult åt polska egenföretagare.
— Det började som en idé att sälja polsktillverkade hus, monterade av polska hantverkare. När den idén inte fungerade så frågade egenföretagarna om inte vi kunde ordna bygguppdrag åt dem i Sverige, berättar Anders.

— Nu har vi haft som mest ett 60-tal egenföretagare på jobb. Vi ordnar allt praktiskt och de gör byggjobben.

Under våren i år har Hantverksfabriken haft två stora jobb: murning och gipsning på Peab-bygget i Göteborg samt byggandet av en butikshall i Karlskrona åt Fastec.

Därmed har polska egenföretagare, som sedan länge byggt småhus åt privata uppdragsgivare i Sverige, börjat etablera sig på stora byggen.

De polska egenföretagarna kan erbjuda lägre pris eftersom de betalar lägre skatt och egenavgifter än anställda polska eller svenska byggnadsarbetare. Prisbilden påverkas också av att de har sämre arbetsvillkor än de som gäller enligt svenska kollektivavtal.

En beräkning, med utgångspunkt från de villkor egenföretagarna i Göteborg har beskrivit för Byggvärlden, ger vid handen att timkostnaden för Hantverksfabriken är mellan 135 och 155 kronor. Sedan sker påslag för Hantverksfabrikens kostnader för konsulttjänster.

Men timkostnaden i ett anbud från företaget kan ligga betydligt under de 300 till 320 kronor som byggföretag normalt räknar med i sina kalkyler, då de tar hänsyn till lönesättning efter kollektivavtalsregler.

Anders Alalehto bekräftar att den lägsta timkostnaden de haft ligger runt 150 kronor och att de tagit 220 kronor per timme som lägst från en kund. Konkurrenterna muttrar om osund konkurrens.

Byggfacket i Sydöstra Sverige har i en lokal förhandling markerat att man anser att egenföretagarna vid bygget i Karlskrona är att betrakta som anställda av Hantverksfabriken. Tvisten är nu på väg till prövning i högre instanser.

Lars-Otten Froode vid Sveriges Byggindustrier (BI) i Blekinge har förhandlat för Hantverksfabriken mot Byggnads i ärendet. Han vill inte uttala sig innan tvisten är avgjord. Men Tomas Weis, på BI:s medarbetarenhet i Stockholm, är tveksam när han får verksamheten beskriven för sig.

— Jag känner inte till ärendet men rent allmänt så är inte ren förmedling av arbetskraft förenligt med svensk lagstiftning, säger han.

Anders Alalehto anser att byggfacket krånglar för att man vill hålla utländsk arbetskraft borta från Sverige. Han är säker på att verksamheten är helt enligt reglerna.
— Vi är med i EU. Det får Byggnads acceptera, säger han.

Så säger skattereglerna om egenföretagare

  • En egenföretagare från ett annat EU-land behöver inte svensk F-skattsedel för att ta uppdrag i Sverige. Men den kund som anlitar en egenföretagare utan F-skattsedel kan bli ansvarig för eventuella obetalda skatter.
  • Skatteverket utfärdar F-skattsedel efter ansökan. Det görs ingen kontroll av om det handlar om uppdrag eller anställning vid utfärdandet. Sådan kontroll sker i efterhand.
  • Egenföretagare från annat EU-land betalar skatt i hemlandet om uppdraget i Sverige är kortare än totalt sex månader under en period av tolv månader.
  • När skatteverket avgör om en person arbetar som egenföretagare eller anställd är det framför allt självständigheten i uppdraget som avgör. Uppdragen ska normalt komma från flera kunder.
  • Regler om arbetstid och arbetsmiljö i svensk lagstiftning gäller i huvudsak anställda arbetstagare. Undantaget är tekniska anordningar, ämnen som hanteras samt skyldighet att samråda för att förhindra olyckor och andra risker på gemensamma arbetsställen.
  • Enligt medbestämmandelagen, MBL, måste en underentreprenör godkännas av facket. Men företag som är medlemmar i Sveriges Byggindustrier (BI), som Hantverksfabriken, är automatiskt godkända av byggfacket.
  • Det närmaste man kan komma ett facit i frågan om de polska hantverkarna är uppdragstagare eller arbetstagare är en skrivning i en dom från arbetsdomstolen (AD 2006:24). Där konstaterar domstolen att det är ”utmanande och i strid med systemet med att reglera löner och andra anställningsvillkor i kollektivavtal” att tillgodose ett behov av arbetskraft genom att hyra in personer som inte är att betrakta som arbetstagare hos uthyraren.

Källor: Skatteverket, Arbetsmiljöverket, Arbetsdomstolen