Facket får begränsad rätt till stridsåtgärder

Facket får begränsad rätt till stridsåtgärder
Det går bra att fortsätta med den svenska modellen. Men det krävs vissa justeringar med hänsyn till Lavaldomen och EG-rätten. Det är utredarens besked till regeringen.

Under fredagsförmiddagen lämnade utredaren Claes Stråth delbetänkandet om Lavaldomen till regeringen.
— Vi föreslår att facket alltjämt ska ha rätt att vidta stridsåtgärder för att genomdriva villkor enligt kollektivavtal även mot arbetsgivare från andra EES-länder som utstationerar arbetstagare till Sverige. Dock gäller vissa begränsningar som föranleds av Lavaldomen och EG-rätten i övrigt, säger Claes Stråth.

Förslagen innebär att den svenska modellen i huvudsak kan bevaras även i utstationeringssituationer. Systemet med stridsåtgärder begränsas på ett sätt som gör att det överensstämmer med EG-rätten.

— Vi vill understryka att ett stort ansvar ligger på arbetsmarknadens parter när det gäller att se till att den modell för regleringen av arbetsvillkor för utstationerade arbetstagare vi föreslår också i praktiken fungerar på ett sätt som är förenligt med EG-rätten, säger Claes Stråth.

Facket får enligt förslaget inte ta till stridsåtgärder för att få till ett svenskt kollektivavtal om ett företag kan visa att man har tecknat avtal i ett annat EU-land. Utredaren anser också att förutsebarheten för utländska tjänsteutövare bör öka.

Utredningen slår fast att den svenska modellen kan bevaras, vilket välkomnas av arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin.
— Den svenska modellen är en bra lösning som bör behållas. Jag vet att exempelvis Byggnads vill omförhandla i enlighet med denna och det är bra, säger Sven Otto Littorin.

Enligt Claes Stråths förslag bör arbetsmarknadens parter även i framtiden ha en aktiv roll vid regleringen av arbets- och anställningsvillkor för arbetstagare som utstationeras till Sverige.

Fördelen med detta är, enligt Sven Otto Littorin, att politikerna kan hålla sig borta från lönebildningsprocessen.
— Det gör att vi slipper politisk inblandning med exempelvis lagstadgade minilöner, säger Sven Otto Littorin.

Förslaget kommer nu att gå ut på remiss under tre månader.
— Vi ska lyssna in oss på vad de olika aktörerna anser och återkommer senare med en proposition, säger Sven Otto Littorin.

Relaterade artiklar

Hög efterfrågan på arbetskraft inom bygg
”Stänger vi dörrarna får byggsverige stora problem”
Fyra av tio byggföretagare vill anställa fler nästa år
Ökad flexibilitet för företagen i nya arbetsrättsförslaget