Nyheter

Fahlander i personlig konkurs

Barents Center. Bild: Wester + Elsner

Entreprenören Mikael Fahlander, som bland annat legat bakom planerna på Barents Center i Haparanda, har försatts i personlig konkurs.

Mikael Fahlander har ansökt vid Stockholms tingsrätt om att försättas i personlig konkurs.

Fahlander har ett antal stämningsansökningar, skatteskulder och skadeståndsanspråk hängande över sig. Enligt Realtid.se handlar det om skatteskulder på cirka 40 miljoner kronor samt skulder hos Kronofogden om drygt 11 miljoner kronor.

I en konkursansökan skriver Mikael Fahlander till Stockholms tingsrätt att han ansöker om att försättas i personlig konkurs då han är på obestånd. Förslag till förvaltare är Lennart Olsson vid Carler Advokatbyrå.

Mikael Fahlander tig initiativ till projektet med multiarena vid gränsen mellan Haparanda och Torneå. Barents center skulle innehålla skola, multiarena, hotell och en galleria.  

Projektet skulle genomföras och finansieras av Fahlanders bolag Avalanche Capital, men även Concent AB stod bakom projekt. I december 2014 togs ett första spadtag för Barents center av Mikael Fahlander och Haparandas kommunalråd Gunnel Simu. Idag finns fortfarande bara en grop på platsen.