Nyheter

Familjebostäder vill ha vindkraft på tak

Familjebostäder ska halvera energiförbrukningen i sina miljonprogramslägenheter. Samtidigt satsar bolaget hårdare på att producera sin egen el. Bygglovsansökan för 10 vindkraftverk ska lämnas, skriver Miljörapporten.

Familjebostäder i Göteborg lanserar i år det klimatvänliga boendet. Hyresgästerna i 500 lägenheter ska till en början få betala sin varmvattenförbrukning. Målet är sedan att resten av lägenheterna ska få individuell mätning och betalning.

— Vi planerar också att renovera 160 lägenheter så att energiförbrukningen sänks från 180 kilowattimmar per kvadratmeter och år till 90, säger Mattias Pettersson till Miljörapporten.

Familjebostäder är känt för att ha ett vindkraftverk på taket på en av fastigheterna.
— Vi ska lämna in ansökan om bygglov för ytterligare 10 verk men vi sätter inte upp dem innan vi utvärderat de kommande två åren, säger Harald Pleijel, ansvarig för affärsutveckling på Familjebostäder.

Familjebostäder i Göteborg är bland de bostadsbolag som ökar sina satsningar på renovering och underhåll. Men de ökade satsningarna täcker inte behovet.

— Vi får ta det som är mest akut. Skulle vi satsa mer skulle vi få höja hyrorna mer och det går inte, säger Harald Pleijel.

Familjebostäders renovering och underhåll

Renovering och underhåll: 2008 satsades 159 miljoner kronor på renoveringar, 132 kronor/m2. En stor ökning jämfört med 2007 där siffran var 92 miljoner kronor.

Underhållskostnaden ökade från 168 kronor m2/år 2007 till 193 kronor 2008.

2007 satsades 204 miljoner kronor och 2008 233 miljoner kronor. Målet är att ligga på den nivån de närmaste åren.

Energiförbrukning: 153, 2 kWh värme och varmvatten /m2 och år. En sänkning från 161,8 under 2007. Elförbrukningen låg på 18,7 2008 jämfört med 19, 1 under 2007. Till 2020 ska energiförbrukningen i miljonprogramslägenheterna halveras. I övriga lägenheter ska energiförbrukningen minskas med 30 procent.

Antal lägenheter: 18 000.