Nyheter

Fängelse för byggsvindel

Paret tillsammans med en bekant byggde en villa på kredit men betalade aldrig för de varor och tjänster som de köpte.
I åtalet som följde stod 28 företag på klagandesidan, men de misstänkta friades av tingsrätten.
Nu kom hovrättens dom och där döms männen till fängelse för grovt bedrägeri.

I juni 2011 köpte paret, han 35 år, hon 28 år, en fastighet i Uddevalla kommun. Där skulle de bygga en villa. Paret fick bygglov, beviljades en byggkredit på tre och en halv miljon kronor och i januari 2012 var bygget i gång.
Via ett nystartat aktiebolag, som mannen startat tillsammans med en30-årig bekant, köptes varor och tjänster till ett värde av 2,1 miljoner kronor. Det handlar bland annat om takstolar, larm, kamerasystem, högtalare, färg, material till ett vägbygge samt grävarbeten, lastbilstransporter och gjutning av bottenplatta.

Enligt domen slutade företaget att betala sina skulder i april 2012 och ryktet började sprida sig om det oseriösa företaget.
I tingsrätten åtalades alla tre för grovt bedrägeri, men friades eftersom rätten ansåg att det inte fanns bevis nog. Mannen i paret dömdes dock för bland annat bokföringsbrott och grov oredlighet mot borgenär.

Åklagare Carin Kilhamn överklagade domen till hovrätten och där har man gjort en helt annan bedömning. Åklagaren har, utöver den utredning som åberopades i tingsrätten, åberopat ny i bevisning i hovrätten med anledning av att förundersökningen har kompletterats.
Den kompletterade utredningen består av bland annat kartläggning av betalningar och byggkrediter och utredning om det byggmaterial som använts i villan.

De tre tilltalade har enligt åklagaren haft en gemensam brottsplan. Planen har gått ut på att de mellan januari och september 2012 tillsammans och i samförstånd vilselett de berörda företagen, bland annat flera bolag inom maskinuthyrning, VVS och bygg- och anläggningsbranschen, att lämna ut varor och utföra arbeten på fastigheten till ett värde av 2,1 miljoner kronor, trots att de saknat vilka eller förmåga att betala för det de fått.

Hovrätten går alltså på åklagarens linje. Hovrätten pekar på flera omständigheter som tyder på att de åtalade haft uppsåt. Bland annat deras blygsamma ekonomier och den 30-årige kamratens begränsade kunskaper i att driva ett företag.
Dessutom har 30-åringen haft en underordnad roll i byggnationen av villan trots att det var han som stod som byggherre. Istället var det paret som verkar haft störst inflytande av byggnationen. Hovrätten dömer nu den 30-årige mannen till bland annat grovt bedrägeri och grov oredlighet mot borgenär till fängelse i ett år och sex månader. Han döms också till näringsförbud i tre år.

Den 35-årige mannen döms också för grovt bedrägeri till fängelse ett år och tre månader.
Kvinnan döms för medhjälp till grovt bedrägeri till villkorlig dom och 140 dagsböter a 50 kronor.

Totalt ska personerna tillsammans betala drygt 1,4 miljoner kronor i skadestånd.