Nyheter

Fängelsestraff fastställs i korruptionshärvan

Hovrättens dom mot byggvd:n står fast. Foto: Getty Images
Hovrättens dom mot byggvd:n står fast. Foto: Getty Images

En tidigare avdelningschef på ett teknik- och installationsföretag i Stockholmsområdet döms även i hovrätten till drygt två års fängelse för ett upplägg med osanna fakturor via en underleverantör.
En underleverantör fälls för flera brott i härvan, samtidigt som en annan anställd på företaget nu får skärpt bötesstraff.

Brottsligheten i fallet ägde rum under perioden 2014-2017. Under 2017 uppdagades det att den tidigare avdelningschefen försökt fakturera en privat utlandsresa till arbetsgivaren.

Teknik- och installationsföretaget bestämde sig då för att starta en intern utredning för att ta reda på om det fanns fler liknande händelser som avdelningschefen varit inblandad i. De anlitade ett externt bolag som kunde konstatera att ett mycket stort antal fakturor betalats av arbetsgivaren trots att de inte motsvarat någon tjänst eller vara som levererats till bolaget.

Totalt handlade det om 157 falska fakturor till ett sammanlagt värde om 5 629 282 kronor, enligt korruptionsåklagaren
Fakturorna var i stor utsträckning utställda av ett bolag som då ägdes till hälften av avdelningschefen.

Åklagaren yrkade på skärpta straff

Enligt en dom i Södertörn tingsrätt, som meddelades i slutet av förra året, dömdes avdelningschefen för grov trolöshet mot huvudman och fick fängelse i två år och två månader.

Underleverantörens andra ägare dömdes för medhjälp till grov trolöshet mot huvudman, bokföringsbrott och givande av muta. Han fick fängelsestraff i ett år och två månader.

En tredje man, också han anställd på teknik- och installationsföretaget, attesterade flera av de fakturor som omfattas av åtalet. Han dömdes för tagande av muta. Han fick villkorlig dom och dagsböter.

Underleverantörens företag dömdes också att betala en miljon kronor i företagsbot.

I hovrätten yrkade de åtalade om friande utslag. Åklagaren å sin sida yrkade på skärpt straff och att företagsboten ändras till 2 000 000 kronor.

Men hovrätten fastställer tingsrättens dom, förutom på en punkt: högre summa och fler antal dagar för dagsböterna.

Nyhetsbyrån Sirén