Nyheter

Får böta 10 miljoner för bolagsköp

Det är inte tillåtet för ett kommunalt bolag att kringgå upphandlingsreglerna genom att köpa ett företag med tillgångar i stället för att upphandla.

Det slår förvaltningsrätten fast i en dom mot Haninge Bostäder.  

Det kommunägda Haninge Bostäder köpte ett bolag, Vega Norra Parken AB, av ett byggföretag. De enda tillgångarna i bolaget var ett byggentreprenadkontrakt för bostadsbygge. Kontraktet hade ett värde av cirka 136 miljoner kronor och omfattade cirka 90 lägenheter i området Vega i Haninge kommun.

Konkurrensverket skriver i ett pressmeddelande att förvaltningsrätten helt gått på Konkurrensverkets linje.

– Att köpa ett byggentreprenadkontrakt genom ett planerat affärsupplägg utan upphandling är ett brott mot regelverket. Ska en kommun eller kommunalt bolag bygga fastigheter ska entreprenaden som absolut huvudregel annonseras och konkurrensutsättas. Detta är ett allvarligt övertramp av upphandlingslagstiftningen, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i en kommentar.

Haninge Bostäder döms att betala 10 miljoner kronor i böter/ upphandlingsskadeavgift. Det är det maximala belopp som kan utdömas enligt lagen.